Xây dựng nông thôn mới gắn với bảo tồn bản sắc văn hóa

Xây dựng nông thôn mới gắn với bảo tồn bản sắc văn hóa

Xác định văn hóa là sức mạnh nội sinh, động lực phát triển, nền tảng của xã hội. Vì vậy, trong những năm qua, việc bảo tồn, gìn giữ và phát huy bản sắc văn hóa luôn là nhiệm vụ quan trọng trong xây dựng nông thôn mới của tỉnh Hưng Yên, qua đó góp phần xây dựng những vùng quê đáng sống với cuộc sống của người dân ngày càng sung túc, diện mạo nông thôn ngày càng văn minh, hiện đại.

Thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới, tỉnh Hưng Yên luôn quan tâm nâng cao hiệu quả hoạt động hệ thống thiết chế văn hóa thể thao cơ sở nhằm đáp ứng nhu cầu vui chơi, giải trí, rèn luyện sức khỏe cho nhân dân.Theo đó, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đề ra nhiệm vụ “Tích cực huy động mọi nguồn lực để phát huy hiệu quả các thiết chế văn hóa”. Ngày 8/12/2021, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Nghị quyết số 18-NQ/TU về Đề án phát triển hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030 (viết tắt là Nghị quyết số 18-NQ/TU). Với phương châm Nhà nước và Nhân dân cùng làm, đến nay đã có nhiều địa phương hoàn thành xây dựng thiết chế văn hóa, qua đó góp phần nâng cao đời sống tinh thần cho Nhân dân và hoàn thiện tiêu chí xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu.

 

Giai đoạn 2021-2023, toàn tỉnh đã đầu tư 372 tỷ đồng xây dựng mới 22 trung tâm văn hóa cấp xã; 397 tỷ đồng xây dựng mới và cải tạo, nâng cấp 75 nhà văn hóa thôn, tổ dân phố. Đến nay, toàn tỉnh có 130/161 xã, phường, thị trấn có trung tâm văn hoá độc lập (chiếm 80,7%), 31/161 xã, phường, thị trấn sử dụng hội trường Đảng ủy, HĐND, UBND xã kiêm chức năng trung tâm văn hoá (chiếm 19,3%); 760/832 thôn, tổ dân phố có nhà văn hoá độc lập, 72/832 thôn, tổ dân phố dùng các thiết chế khác kiêm chức năng nhà văn hoá; 83% trung tâm văn hóa cấp xã, 74% nhà văn hóa thôn, tổ dân phố hiện có đạt chuẩn quy định của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Cơ sở vật chất, sân chơi, bãi tập, dụng cụ tập luyện, thi đấu thể thao ở cơ sở đã từng bước được quan tâm đầu tư tu sửa, nâng cấp và xây dựng mới. 100% số huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh có thư viện; 100% số xã, phường, thị trấn có tủ sách pháp luật. Nhờ hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao được đầu tư, đã giúp cho các câu lạc bộ (CLB) văn nghệ, thể thao ra đời, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt, vui chơi giải trí của người dân. Trong 3 năm qua, số lượng các CLB văn nghệ, thể thao đã tăng lên đáng kể. Hiện nay, toàn tỉnh đã có hơn 800 CLB, đội văn hóa – văn nghệ quần chúng và 2.015 CLB, điểm nhóm thể dục thể thao duy trì hoạt động thường xuyên.

Việc triển khai thực hiện hiệu quả phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu giai đoạn 2021-2025 đã tạo cơ sở thúc đẩy phát triển văn hóa gắn với phát triển kinh tế - xã hội góp phần nâng cao đời sống vất chất, văn hóa, tinh thần cho nhân dân.

Tác giả bài viết: Văn phòng điều phối NTM tỉnh

Nguồn tin: Nguyễn Phạm Hạnh Dung (đưa tin bài + ảnh)

Đừng bỏ lỡ

LIÊN KẾT WEBSITE

HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG

BẢN ĐỒ HƯNG YÊN

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang truy cập: 5

Hôm nay: 2959

Tổng lượt truy cập : 4960992

VĂN PHÒNG ĐIỀU PHỐI CHƯƠNG TRÌNH NÔNG THÔN MỚI HƯNG YÊN

Địa chỉ: Số 01 Đường Nguyễn Lương Bằng - P. Hiến Nam - TP. Hưng Yên - Tỉnh Hưng Yên

Số điện thoại: 02213.3512388/ 02213.3511068