Phấn đấu đến năm 2025 cả nước có 40% số xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao

Phấn đấu đến năm 2025 cả nước có 40% số xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao

Ngày 5.8, Bộ Nông nghiệp và PTNT tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM) giai đoạn 2021-2025 (Chương trình). Đồng chí Lê Minh Hoan, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT, Phó Trưởng Ban chỉ đạo Trung ương các Chương trình mục tiêu Quốc gia chủ trì hội nghị. 

 Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Hưng Yên


Theo báo cáo tại hội nghị, phấn đấu đến năm 2025 cả nước có ít nhất 80% số xã đạt chuẩn NTM (trong đó có khoảng 40% số xã đạt chuẩn NTM nâng cao, ít nhất 10% số xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu); có ít nhất 50% số huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh đạt chuẩn NTM, hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM; có khoảng 17 - 19 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương được Thủ tướng Chính phủ công nhận hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM... 

Chương trình thực hiện trên địa bàn 8.227 xã (bao gồm cả 1.458 xã khu vực III vùng dân tộc thiểu số và miền núi, 54 xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển và hải đảo), 659 đơn vị cấp huyện (bao gồm cả 74 huyện nghèo thuộc 63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương theo các quy định của Bộ tiêu chí quốc gia về NTM giai đoạn 2021- 2025).

Để đạt mục tiêu đề ra, chương trình được thiết kế với 11 nội dung thành phần và 54 nội dung cụ thể. Ngày 8.3.2022, Thủ tướng Chính phủ ban hành các quyết định về Bộ tiêu chí quốc gia về xây dựng NTM, NTM nâng cao, quy định về xã NTM kiểu mẫu giai đoạn 2021 - 2025 đối với cấp xã, cấp huyện, cấp tỉnh. Đồng thời ban hành cơ chế phân bổ nguồn vốn ngân sách Nhà nước, vốn đối ứng từ ngân sách địa phương, vốn lồng ghép các chương trình mục tiêu quốc gia để thực hiện Chương trình; kiện toàn bộ máy tham mưu, giúp việc ban chỉ đạo các cấp. Theo đó, tổng nguồn vốn ngân sách Trung ương bố trí cho Chương trình giai đoạn 2021- 2025 là trên 39,6 nghìn tỷ đồng. Cả nước đã có 5.813/8.227 xã đạt chuẩn NTM, trong đó: 803 xã đạt chuẩn NTM nâng cao, 94 xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu; 254 đơn vị cấp huyện thuộc 58 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đã được Thủ tướng Chính phủ công nhận hoàn thành nhiệm vụ/đạt chuẩn NTM; 18 tỉnh có 100% số xã đạt chuẩn NTM; 63/63 tỉnh, thành phố đã tổ chức đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP...  

Đến hết tháng 7.2022, có 40/51 địa phương trình Hội đồng Nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết phân bổ nguồn vốn ngân sách Trung ương giao... 

Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện, Chương trình còn gặp một số khó khăn, vướng mắc như: Đến nay còn 3 bộ, ngành chưa ban hành văn bản hướng dẫn thực hiện các tiêu chí; kết quả đạt chuẩn NTM một số vùng vẫn còn khoảng cách chênh lệch lớn; đến nay Bộ Tài chính chưa có văn bản giao dự toán kinh phí cho các bộ ngành Trung ương và địa phương... 

Tại hội nghị, đại biểu các bộ, ngành liên quan và các địa phương đã đề xuất giải pháp, kiến nghị, góp phần thực hiện hiệu quả Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng NTM giai đoạn 2021-2025.

Phát biểu kết luận hội nghị, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT Lê Minh Hoan khẳng định: Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng NTM đã đóng góp quan trọng vào tình hình phát triển kinh tế - xã hội chung của đất nước. Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới gắn với cơ cấu lại ngành nông nghiệp đã phát huy hiệu quả, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế nông thôn. Các thiết chế, hạ tầng kinh tế - xã hội cơ bản hoàn thiện, nhất là ở khu vực khó khăn; đời sống của người dân nông thôn ngày càng được nâng cao về vật chất, tinh thần. Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT đề nghị, thời gian tới, các bộ, ngành Trung ương và các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tập trung chỉ đạo, thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm như: Đẩy nhanh tiến độ hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ xây dựng NTM năm 2022; tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền; các bộ, ngành trung ương khẩn trương xây dựng, ban hành đầy đủ các Thông tư, văn bản thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia theo thẩm quyền, chức năng, nhiệm vụ được giao...

Tác giả bài viết: Báo Hưng Yên

Nguồn tin: Nguyễn Anh Tuấn (cập nhập)

Đừng bỏ lỡ

LIÊN KẾT WEBSITE

HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG

BẢN ĐỒ HƯNG YÊN

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang truy cập: 5

Hôm nay: 2959

Tổng lượt truy cập : 4960992

VĂN PHÒNG ĐIỀU PHỐI CHƯƠNG TRÌNH NÔNG THÔN MỚI HƯNG YÊN

Địa chỉ: Số 01 Đường Nguyễn Lương Bằng - P. Hiến Nam - TP. Hưng Yên - Tỉnh Hưng Yên

Số điện thoại: 02213.3512388/ 02213.3511068