Sở Tư pháp thực hiện nhiệm vụ xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật

Sở Tư pháp thực hiện nhiệm vụ xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật

Thực hiện chức năng, nhiệm vụ được phân công về xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật trên địa bàn tỉnh Hưng Yên, năm 2022, Sở Tư pháp đã Ban hành Hướng dẫn số 881/HD-STP ngày 18/8/2022 hướng dẫn thực hiện tiêu chí đạt chuẩn tiếp cận pháp luật thuộc bộ tiêu chí quốc gia về huyện nông thôn mới, xã nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021-2025 và tiêu chí huyện, thị xã, thành phố đạt chuẩn tiếp cận pháp luật để xét công nhận đạt chuẩn đô thị văn minh. Bên cạnh đó, Sở Tư pháp cũng chỉ đạo các Phòng, Trung tâm thuộc Sở tăng cường công tác tham mưu triển khai các giải pháp, hoạt động chuyên môn liên quan đến việc thực hiện Chương trình, các tiêu chí chuẩn tiếp cận pháp luật; ban hành các Kế hoạch triển khai các giải pháp nâng cao hiệu quả việc thực hiện tiêu chí xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật tại các xã xét công nhận nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu.

Để nâng cao chất lượng, hiệu quả việc thực hiện nhiệm vụ xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật theo Quyết định số 25/2021/QĐ-TTg, Sở Tư pháp còn phối hợp với các địa phương, các tổ chức thành viên của Mặt trận Tổ quốc các cấp đẩy mạnh các hoạt động triển khai về cơ sở có liên quan đến các tiêu chí, chỉ tiêu về nông thôn mới, chuẩn tiếp cận pháp luật đồng thời, cũng đã thực hiện kết nối trực tiếp việc tuyên truyền, phổ biến pháp luật của Báo cáo viên pháp luật với hệ thống truyền thanh cấp xã, để phục vụ đông đảo cán bộ, nhân dân tại cơ sở. Nhằm nâng cao chất lượng thực hiện tiêu chí về hòa giải ở cơ sở trong tiêu chí về chuẩn tiếp cận pháp luật, hàng năm Sở đã phối hợp với UBND các huyện, thị xã, thành phố; các hội, đoàn thể tập huấn, bồi dưỡng kiến thức cho đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở; Kết hợp giữa tuyên truyền, phổ biến pháp luật tại cơ sở với bồi dưỡng, cập nhật kiến thức pháp luật mới cho tuyên truyền viên pháp luật, hòa giải viên ở cơ sở. Chính vì vậy, trong những năm qua tỷ lệ hòa giải thành luôn đạt tỷ lệ cao, góp phần vào việc giữ gìn an ninh - trật tự tại các cộng đồng dân cư.

Sở còn thường xuyên trao đổi, hướng dẫn Phòng Tư pháp, Công chức Tư pháp - Hộ tịch tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình đánh giá, công nhận xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật đối với các xã xét công nhận nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu; chia sẻ các cách làm hay, giải pháp hiệu quả trong thực hiện các tiêu chí chuẩn tiếp cận pháp luật. Từ đó, không chỉ giúp các xã xây dựng nông thôn mới nâng cao hiệu quả việc thực hiện tiêu chí chí thành phần 18.5 về xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật, mà còn góp phần vào thực hiện tiêu chí chung về hệ thống chính trị trong Bộ Tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới.

Tác giả bài viết: Văn phòng điều phối NTM tỉnh

Nguồn tin: Lương Thị Thu Phương (đưa tin + ảnh)

Đừng bỏ lỡ

LIÊN KẾT WEBSITE

HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG

BẢN ĐỒ HƯNG YÊN

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang truy cập: 5

Hôm nay: 2959

Tổng lượt truy cập : 4960992

VĂN PHÒNG ĐIỀU PHỐI CHƯƠNG TRÌNH NÔNG THÔN MỚI HƯNG YÊN

Địa chỉ: Số 01 Đường Nguyễn Lương Bằng - P. Hiến Nam - TP. Hưng Yên - Tỉnh Hưng Yên

Số điện thoại: 02213.3512388/ 02213.3511068