Kỳ họp thứ sáu - HĐND tỉnh khóa XVI thành công tốt đẹp

Kỳ họp thứ sáu - HĐND tỉnh khóa XVI thành công tốt đẹp

Ngày 13.7, kỳ họp thứ sáu - HĐND tỉnh khóa XVI bước vào ngày làm việc thứ 3 và tiến hành bế mạc. Dự kỳ họp có các ông: Đỗ Tiến Sỹ, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; Đỗ Xuân Tuyên, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Văn Phóng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các vị trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND tỉnh... 

 

Đầu giờ buổi sáng, dưới sự điều hành của ông Đỗ Xuân Tuyên, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, kỳ họp tiếp tục làm việc tại hội trường. Giám đốc các sở: Giáo dục và Đào tạo, Y tế đã trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri và trả lời chất vấn đại biểu HĐND tỉnh. 

 

Kết thúc phần chất vấn và trả lời chất, ông Đỗ Xuân Tuyên, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đánh giá cao tinh thần trách nhiệm của các đại biểu dân cử đã thẳng thắn kiến nghị, phản ánh những vấn đề mà cử tri trong tỉnh đã gửi gắm thông qua các buổi tiếp xúc cử tri cũng như những vấn đề mà dư luận xã hội đang quan tâm. Với những tồn tại, hạn chế và những vấn đề đại biểu HĐND kiến nghị, Chủ tịch HĐND tỉnh Đỗ Xuân Tuyên đề nghị các sở, ngành cần sớm kiểm tra, rà soát, có giải pháp phù hợp để giải quyết vấn đề. Đồng thời, đề nghị các đại biểu dự kỳ họp, lãnh đạo các ban, sở, ngành, địa phương cần nêu cao vai trò của người đứng đầu, triển khai, thực hiện hiệu quả nhiệm vụ được giao.

 

Tiếp đó, kỳ họp đã nghe ông Nguyễn Văn Phóng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu, giải trình, cụ thể hóa 8 nhóm vấn đề cử tri và đại biểu HĐND tỉnh quan tâm, chất vấn, gồm: Sản xuất nông nghiệp và phát triển kinh tế nông thôn, xây dựng nông thôn mới; Thu hút đầu tư, phát triển doanh nghiệp; Thực hiện nhiệm vụ dự toán ngân sách, trong đó đề ra những giải pháp thu ngân sách 6 tháng cuối năm, tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công, giải pháp quyết toán công trình còn tồn đọng; Lĩnh vực đất đai, tài nguyên môi trường; Văn hóa – an sinh xã hội; Trật tự an toàn xã hội, giải quyết khiếu nại tố cáo; Kế hoạch của UBND tỉnh sắp xếp tổ chức bộ máy cơ quan nhà nước, đổi mới tổ chức, quản lý các đơn vị sự nghiệp công lập; kế hoạch tinh giản biên chế; Công tác cải cách hành chính, năng lực đẩy mạnh áp dụng công nghệ thông tin. 

 

Tiếp đó, dưới sự điều hành của ông Đặng Minh Ngọc, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh, kỳ họp đã biểu quyết thông qua các nghị quyết như: Thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội 6 tháng cuối năm 2018; Phê chuẩn điều chỉnh quyết toán ngân sách địa phương năm 2016; Quy định về việc sửa đổi, bổ sung 1 số điều của Nghị quyết số 76/2016 HĐND tỉnh; Điều chỉnh, bổ sung kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn 2016 - 2020; Quy định thời hạn phê chuẩn quyết toán ngân sách cấp xã, cấp huyện và thời hạn UBND các cấp gửi báo cáo quyết toán ngân sách; Quy định phân cấp quản lý, sử dụng tài sản công tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc tỉnh Hưng Yên; Bổ sung danh mục dự án thu hồi đất và các dự án sử dụng đất trồng lúa dưới 10 ha năm 2018; Kế hoạch thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM và giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016- 2020; Đặt tên đường, phố trên địa bàn thị trấn Trần Cao, huyện Phù Cừ; Giao biên chế công chức trong các cơ quan, tổ chức hành chính nhà nước; Quy định mức hỗ trợ công chức viên chức, lao động hợp đồng theo nghị định 68 ngày 17/11/2000 của Chính phủ…

Sau gần 3 ngày làm việc khẩn trương, dân chủ và trách nhiệm, kỳ họp thứ Sáu - HĐND tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2016 - 2021 đã hoàn thành nội dung, chương trình đề ra. 

 

Phát biểu bế mạc kỳ họp, ông Đỗ Xuân Tuyên, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND khẳng định: Tại kỳ họp này, HĐND tỉnh tiếp tục có những đổi mới, cải tiến, đã bố trí chương trình làm việc hợp lý hơn, dành nhiều thời gian cho nội dung thảo luận, phản biện, chất vấn tại kỳ họp; tập trung vào nhiều nội dung quan trọng và những vấn đề được cử tri và nhân dân quan tâm.

 

Thực hiện chức năng và quyền giám sát tại kỳ họp, các đại biểu đã tập trung thảo luận dân chủ, tâm huyết, đóng góp nhiều ý kiến sâu sắc, thiết thực bổ sung vào các Báo cáo, Tờ trình và nhất trí thông qua các Nghị quyết trên các lĩnh vực làm cơ sở để UBND tỉnh và các cấp, các ngành tổ chức thực hiện.

 

Nhằm phát huy những kết quả đạt được, khắc phục những hạn chế tồn tại, để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2018 của tỉnh đã đề ra, tạo động lực trong thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020, trong bài phát biểu bế mạc kỳ họp, Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị các cấp, các ngành trong tỉnh cần tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ, giải pháp sau:

 

Một là, phải tăng cường hơn nữa việc chỉ đạo thực hiện tốt các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm đã đề ra trong Nghị quyết của HĐND tỉnh về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2018 và Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2018;

 

Hai là, về sản xuất nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới: Phải chỉ đạo thực hiện tốt công tác thu hoạch, bảo quản và tiêu thụ nhãn, cây ăn quả và các loại cây trồng khác. Quan tâm, thực hiện có hiệu quả các hoạt động xúc tiến thương mại nông sản... 

 

Ba là, về lĩnh vực sản xuất công nghiệp, xây dựng: Tập trung triển khai thực hiện Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 16/5/2016 của Chính phủ về hỗ trợ phát triển doanh nghiệp; Nghị quyết số 19-2018/NQ-CP ngày 15/5/2018 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh năm 2018 và những năm tiếp theo. Chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ xây dựng hạ tầng khu, cụm công nghiệp; đôn đốc các doanh nghiệp đầu tư vào địa bàn sớm triển khai đầu tư, đưa dự án vào hoạt động, tạo nguồn thu cho ngân sách.

 

Bốn là, về cải cách hành chính: Thực hiện đồng bộ các giải pháp để nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI). Thực hiện rà soát, đơn giản hóa các thủ tục hành chính một cách toàn diện, triệt để và thực chất. Tiếp tục chỉ đạo triển khai thực hiện kế hoạch, chương trình hành động về đổi mới sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả theo Nghị quyết Trung ương 6, Trung ương 7 khóa XII; cùng với thực hiện các quy định của Trung ương về chính sách tinh giản biên chế, để đến năm 2021 giảm 10% biên chế so với biên chế được giao năm 2015.

 

Năm là, Tổ chức thực hiện có hiệu quả Đề án tăng cường công tác quản lý thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra các doanh nghiệp cố tình chây ỳ, trốn thuế, lạm dụng thuế; thực hiện tốt quy trình quản lý nợ, cưỡng chế nợ thuế; phấn đấu hoàn thành kế hoạch thu ngân sách được giao.

 

Sáu là, Thực hiện toàn diện nhiệm vụ quốc phòng quân sự địa phương; đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; chủ động ngăn chặn, làm thất bại mọi âm mưu, hoạt động chống phá của thế lực thù địch, ngăn ngừa khủng bố, phá hoại không để bị động bất ngờ trong mọi tình huống, nhất là các hành động quá khích, bạo loạn, biểu tình, tụ tập đông người trái quy định gây mất an ninh trật tự, an toàn xã hội liên quan đến dự thảo Luật Đơn vị hành chính kinh tế đặc biệt và Luật An ninh mạng...

 

Sau kỳ họp này, HĐND tỉnh đề nghị UBND tỉnh và các ngành chức năng sớm có kế hoạch triển khai cụ thể, thực hiện nghiêm túc các Nghị quyết của kỳ họp; các Ban của HĐND tỉnh, các vị đại biểu HĐND tỉnh, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh và toàn thể nhân dân trong tỉnh tiếp tục phát huy vai trò giám sát và vận động nhân dân thực hiện Nghị quyết của HĐND tỉnh; các vị đại biểu HĐND tỉnh tích cực chủ động trong việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ của người đại biểu nhân dân; nghiên cứu, tìm hiểu, nắm bắt thực tiễn đời sống xã hội để kịp thời phản ánh, kiến nghị với HĐND, UBND và các cơ quan hữu quan để giải quyết theo quy định...

Tác giả bài viết: Nguyễn Anh Tuấn (Cập nhập)

Nguồn tin: baohungyen.vn

Đừng bỏ lỡ

LIÊN KẾT WEBSITE

HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG

BẢN ĐỒ HƯNG YÊN

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang truy cập: 5

Hôm nay: 2959

Tổng lượt truy cập : 4960992

VĂN PHÒNG ĐIỀU PHỐI CHƯƠNG TRÌNH NÔNG THÔN MỚI HƯNG YÊN

Địa chỉ: Số 01 Đường Nguyễn Lương Bằng - P. Hiến Nam - TP. Hưng Yên - Tỉnh Hưng Yên

Số điện thoại: 02213.3512388/ 02213.3511068