Tỉnh Hưng Yên: quyết tâm xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu

Tỉnh Hưng Yên: quyết tâm xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu

Năm 2022, tỉnh tiếp tục đẩy mạnh xây dựng nông thôn mới (NTM) nâng cao, NTM kiểu mẫu với mục tiêu cao hơn. Mặc dù còn nhiều khó khăn, song các cấp, ngành đã và đang triển khai thực hiện nhiều giải pháp đồng bộ, quyết tâm vượt khó, đạt mục tiêu đề ra. 


Nhiều khó khăn, thách thức

Năm 2022, toàn tỉnh phấn đấu có thêm 44 khu dân cư NTM kiểu mẫu; 10-15 xã đạt chuẩn NTM nâng cao; 8 - 10 xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu. Việc triển khai xây dựng NTM năm 2022 tiếp tục đối diện với nhiều khó khăn, thách thức, nhất là về nguồn vốn. Từ năm 2021 đến nay, nguồn vốn hỗ trợ từ trung ương cho xây dựng NTM không nhiều, trong khi nguồn lực của địa phương còn hạn chế. Bên cạnh đó, ảnh hưởng của dịch Covid-19 khiến đời sống, thu nhập của người dân bị giảm sút nên việc huy động, đóng góp của người dân cho xây dựng NTM cũng giảm. Mặt khác, tháng 3.2022, bộ tiêu chí mới về xã đạt chuẩn NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu giai đoạn 2021 – 2025 được ban hành; so với bộ tiêu chí trước đó thì bộ tiêu chí trong giai đoạn này có nhiều tiêu chí mới, yêu cầu cao hơn, đòi hỏi thời gian và nguồn lực thực hiện nhiều hơn. Theo đó, đối với xã NTM nâng cao cần đạt 19 tiêu chí (giai đoạn trước là 14 tiêu chí); xã NTM kiểu mẫu đạt 4 chỉ tiêu lớn, trong đó phải đạt 19 tiêu chí xã NTM nâng cao (trước đó xã NTM kiểu mẫu chỉ cần đạt 4 tiêu chí); một số tiêu chí, chỉ tiêu đến nay vẫn chưa có hướng dẫn cụ thể nên các xã còn gặp lúng túng trong quá trình triển khai thực hiện, đặc biệt là tại những xã đang phấn đấu về đích NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu trong năm nay. 

Xã Đức Hợp (Kim Động) phấn đấu về đích NTM nâng cao năm 2022. Tuy nhiên, đến nay, xã mới chỉ đạt 13/19 tiêu chí, còn 6 tiêu chí chưa đạt. Đồng chí Nguyễn Thị Hằng, Chủ tịch UBND xã cho biết: Để đạt xã NTM nâng cao, xã phải hoàn thành 19 tiêu chí với 75 chỉ tiêu, nhiều chỉ tiêu, tiêu chí mới bổ sung trong bộ tiêu chí mới cần nguồn vốn lớn, yêu cầu cao mà thời gian thực hiện từ nay đến cuối năm không còn nhiều. Mặt khác, một số tiêu chí vẫn chưa có hướng dẫn cụ thể, cộng thêm khó khăn về vốn nên đến nay xã vẫn chưa xây dựng kế hoạch, phân bổ kinh phí để thực hiện các tiêu chí này.

Không chỉ các xã xây dựng NTM nâng cao, các xã phấn đấu về đích NTM kiểu mẫu cũng lúng túng, khó khăn trong thực hiện một số tiêu chí, chỉ tiêu về xây dựng thôn thông minh, chất lượng môi trường, giáo dục... 

Quyết tâm vượt khó đạt mục tiêu

Cùng với tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền,  để tháo gỡ khó khăn về vốn trong xây dựng NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu, phấn đấu hoàn thành mục tiêu đề ra tỉnh đã ban hành nhiều văn bản quan trọng như: Kế hoạch số 181/KH-UBND ngày 29.11.2021 về kế hoạch Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2021 – 2025; Quyết định số 2279/QĐ-UBND ngày 30.9.2021 về việc phê duyệt Đề án đấu giá quyền sử dụng đất tạo nguồn vốn xây dựng NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu giai đoạn 2021 – 2025; Kế hoạch số 108/KH-UBND ngày 2.6.2022 về kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TU ngày 15.6.2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX về Chương trình thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với xây dựng NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu giai đoạn 2021- 2025, định hướng đến năm 2030… Theo đó, tổng nguồn vốn xây dựng NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu giai đoạn 2021 - 2025 là trên 24,4 nghìn tỷ đồng; mỗi địa phương sẽ có thêm 2ha đất để đấu giá quyền sử dụng đất làm nhà ở cho Nhân dân, tạo nguồn xây dựng NTM. Cùng với các giải pháp về nguồn vốn, tỉnh đã ban hành Bộ tiêu chí về NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu trên địa bàn tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2021 – 2025; chỉ đạo các sở, ngành tham mưu hướng dẫn thực hiện các chỉ tiêu, tiêu chí... Từ đó, các địa phương có thêm căn cứ, hướng dẫn để thực hiện mục tiêu đạt hiệu quả. 
Với quyết tâm “cán đích” đúng hẹn, thời gian qua, xã Nhật Quang (Phù Cừ) luôn chủ động tìm giải pháp để nâng cao chất lượng các tiêu chí, xây dựng xã NTM kiểu mẫu. Đồng chí Nguyễn Thế Ân, Chủ tịch UBND xã cho biết: Trước khi trung ương, tỉnh ban hành Bộ tiêu chí mới, xã vẫn chủ động nguồn lực, vận động Nhân dân đóng góp để hoàn thiện và nâng cao chất lượng các tiêu chí. Từ đầu năm đến nay, xã hoàn thành đấu giá quyền sử dụng đất với diện tích trên 1ha cho Nhân dân làm nhà ở, thu về trên 20 tỷ đồng; vận động Nhân dân đóng góp gần 7 tỷ đồng. Từ nguồn kinh phí này, xã hoàn thành 3km đường giao thông; xây mới 6 phòng học chức năng; hoàn thành 3km đường hoa, đường điện chiếu sáng… So sánh với bộ tiêu chí xã NTM kiểu mẫu, đến nay, xã đạt 3 tiêu chí. Tiêu chí về thôn thông minh, xã đang từng bước thực hiện theo hướng dẫn. Hiện nay, xã tiếp tục xây dựng kế hoạch đấu giá quyền sử dụng đất với diện tích 3ha cho Nhân dân làm nhà ở để tạo nguồn xây dựng xã NTM kiểu mẫu, đồng thời tiếp tục vận động Nhân dân đóng góp. 

Để bảo đảm các địa phương về đích đúng hẹn, thời gian tới, tỉnh và các sở, ngành tiếp tục quan tâm, hướng dẫn, chỉ đạo các địa phương triển khai thực hiện các tiêu chí, chỉ tiêu xây dựng NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu giai đoạn 2021- 2025; tiếp tục hỗ trợ nguồn vốn xây dựng NTM thông qua các đề án, dự án; Văn phòng Điều phối NTM tỉnh phối hợp với các sở, ngành thường xuyên kiểm tra, đôn đốc việc xây dựng NTM tại các địa phương; tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, vận động Nhân dân tham gia thực hiện tiêu chí để thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra.

Tác giả bài viết: Văn phòng điều phối NTM tỉnh

Nguồn tin: Nguyễn Anh Tuấn (đưa tin + ảnh)

Đừng bỏ lỡ

LIÊN KẾT WEBSITE

HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG

BẢN ĐỒ HƯNG YÊN

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang truy cập: 5

Hôm nay: 2959

Tổng lượt truy cập : 4960992

VĂN PHÒNG ĐIỀU PHỐI CHƯƠNG TRÌNH NÔNG THÔN MỚI HƯNG YÊN

Địa chỉ: Số 01 Đường Nguyễn Lương Bằng - P. Hiến Nam - TP. Hưng Yên - Tỉnh Hưng Yên

Số điện thoại: 02213.3512388/ 02213.3511068