Xã Hưng Long – Thị xã Mỹ Hào đẩy mạnh công tác chỉ đạo phát triển sản xuất, ngành nghề, nâng cao thu nhập cho người dân trong xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu năm 2023.

Xã Hưng Long – Thị xã Mỹ Hào đẩy mạnh công tác chỉ đạo phát triển sản xuất, ngành nghề, nâng cao thu nhập cho người dân trong xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu năm 2023.

Thực hiện xây dựng NTM nâng cao, kiểu mẫu, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong xã xác định đây là điều kiện thuận lợi để phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Đồng thời cũng là trách nhiệm rất cao của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân phải quyết tâm thực hiện và phấn đấu hoàn thành.

Công tác phát triển kinh tế nông thôn.

Thực hiện phát triển nông nghiệp theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa, gắn với xây dựng NTM giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030 và nhiệm vụ tái cơ cấu xây dựng nền nông nghiệp toàn diện theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa, có năng suất, chất lượng, hiệu quả cao, phát triển bền vững, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, giữ vững môi trường sinh thái, góp phần tăng thu nhập, cải thiện và nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho người dân nông thôn được UBND xã tập trung chỉ đạo quyết liệt đã đạt được kết quả quan trọng. Sản xuất nông nghiệp, thủy sản có bước phát triển mạnh theo hướng sản xuất hàng hóa, tập trung quy mô lớn, giá trị gia tăng cao; công tác chuyển giao, ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất được áp dụng sâu rộng và được đẩy mạnh.

Do vậy, diện tích, sản lượng, giá trị nông sản tăng mạnh, góp phần quan trọng đẩy nhanh tốc độ phát triển kinh tế; Cơ cấu trong sản xuất nông nghiệp chuyển dịch theo hướng sản xuất hàng hóa giá trị kinh tế cao; Cơ cấu giống cây trồng, vật nuôi chuyển biến tích cực theo hướng năng suất, chất lượng, an toàn thực phẩm và giá trị gia tăng cao; cơ sở hạ tầng phục vụ cho sản xuất nông nghiệp và phát triển nông thôn được quan tâm đầu tư.

Cùng với việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng, việc đẩy mạnh phát triển chăn nuôi đã giúp cho nông nghiệp giữ được ổn định và tiếp tục phát triển, kết quả cụ thể:

- Về trồng trọt: Cơ cấu mùa vụ và cây trồng chuyển biến mạnh mẽ, có tính đột phá, đã góp phần giảm thiểu được rủi ro do thiên tai, dịch bệnh gây ra. Đưa các giống mới có năng suất cao, chất lượng tốt vào sản xuất, chuyển dịch một bước từ sản xuất số lượng sang chú trọng chất lượng, đã góp phần tăng năng suất, sản lượng và giá trị sản xuất trên đơn vị diện tích canh tác.

- Về chăn nuôi: Chăn nuôi phát triển theo hướng an toàn sinh học; cơ cấu giống đàn gia súc, gia cầm chuyển dịch theo hướng tăng năng suất, chất lượng, hiệu quả và bền vững gắn với an toàn dịch bệnh.

- Về tổ chức sản xuất: Kinh tế hợp tác đang từng bước đổi mới và phát triển, giữ vai trò quan trọng trong định hướng phát triển sản xuất nông nghiệp theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa, sản xuất hàng hóa tập trung quy mô lớn thông qua các liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị, góp phần tiêu thụ nông sản và nâng cao thu nhập cho nông dân.

Công tác phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, ngành nghề nông thôn.

Xác định phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, ngành nghề nông thôn là đòn bẩy cần thiết và quan trọng trong phát triển kinh tế- xã hội và là động lực để xây dựng NTM. UBND xã đã có nhiều chính sách thu hút đầu tư phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, ngành nghề nông thôn trên địa bàn xã. Thu nhập từ công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, ngành nghề dịch vụ tăng hàng năm góp phần tăng thu nhập bình quân cho người dân địa phương từ 51 triệu đồng năm 2021 lên 76 triệu đồng năm 2023.

Với mục tiêu nâng cao chất lượng cuộc sống người dân nông thôn, UBND xã đã tập trung các giải pháp, huy động tối đa mọi nguồn lực để phát triển mọi lĩnh vực: Nông nghiệp, thủy sản, công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, thương mại, dịch vụ, ... từ đó nâng cao thu nhập cho người dân.

Trong những năm qua cùng với sự quan tâm của các cấp, các ngành từ Trung ương đến địa phương, người nghèo đã được giúp đỡ cả về vật chất, tinh thần. Các hộ nghèo nhìn chung chấp hành tốt chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, thực hiện đầy đủ các quy định của địa phương, tích cực lao động sản xuất khắc phục khó khăn, vươn lên thoát nghèo.

Về lao động có việc làm: Các chương trình phát triển kinh tế, thu hút đầu tư và đào tạo nghề đã góp phần quan trọng tạo thêm nhiều việc làm ổn định và thu nhập khá cho người lao động nông thôn, đồng thời góp phần làm chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cơ cấu lao động và tạo thêm nhiều nguồn lực để xây dựng NTM.

Tác giả bài viết: Văn phòng điều phối NTM tỉnh

Nguồn tin: Phạm Thị Ngọc Bích (đưa tin + ảnh)

Đừng bỏ lỡ

LIÊN KẾT WEBSITE

HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG

BẢN ĐỒ HƯNG YÊN

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang truy cập: 5

Hôm nay: 2959

Tổng lượt truy cập : 4960992

VĂN PHÒNG ĐIỀU PHỐI CHƯƠNG TRÌNH NÔNG THÔN MỚI HƯNG YÊN

Địa chỉ: Số 01 Đường Nguyễn Lương Bằng - P. Hiến Nam - TP. Hưng Yên - Tỉnh Hưng Yên

Số điện thoại: 02213.3512388/ 02213.3511068