Phong trào thi đua “Cả nước chung tay xây dựng Nông thôn mới” tỉnh Hưng Yên - Một năm nhìn lại

Phong trào thi đua “Cả nước chung tay xây dựng Nông thôn mới” tỉnh Hưng Yên - Một năm nhìn lại

Sau hơn 1 năm thực hiện Kế hoạch số 141/KH-UBND ngày 02/8/2022 về tổ chức thực hiện Phong trào thi đua “Cả nước chung tay xây dựng nông thôn mới” tỉnh Hưng Yên, giai đoạn 2021-2025, diện mạo nông thôn mới ở Hưng Yên đã có bước chuyển mình mạnh mẽ, góp phần quan trọng nâng cao đời sống nhân dân, khu vực nông thôn ngày càng văn minh, hiện đại.

Để triển khai thực hiện hiệu quả phong trào, UBND tỉnh Hưng Yên đã ban hành hàng loạt các văn bản chỉ đạo như: Kế hoạch số 141 ngày 02/8/2022 về việc tổ chức thực hiện Phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” tỉnh Hưng Yên, giai đoạn 2021-2025; Kế hoạch số 171 ngày 18/10/2022 về truyền thông phục vụ Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM tỉnh Hưng Yên, giai đoạn 2021-2025; Kế hoạch số 195 ngày 02/12/2022 về thực hiện Chương trình chuyển đổi số trong xây dựng nông thôn mới, hướng tới nông thôn mới thông minh trên địa bàn tỉnh Hưng Yên, giai đoạn 2022-2025.

Chính vì thế, phong trào thi đua được tuyên truyền, triển khai thực hiện đồng bộ, sâu rộng đến các cấp, ngành, địa phương; đã khơi dậy, phát huy tinh thần đoàn kết, sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân. Phong trào đã từng bước nâng cao nhận thức của người dân về vai trò chủ thể trong xây dựng NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu. Từ đó, thúc đẩy các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia đóng góp vật chất, ngày công lao động, đặc biệt là thay đổi tư duy trông chờ, ỷ lại vào sự đầu tư của nhà nước.

Thông qua phong trào thi đua, đã phát hiện nhiều tập thể, cá nhân, các mô hình, cách làm hay, sáng tạo, hiệu quả trong xây dựng NTM như: mô hình “Nhà sạch - Ngõ sạch” triển khai tại 55 cơ sở Hội Phụ nữ với hơn 7.700 hộ gia đình tham gia. Duy trì gần 200 tuyến đường thanh niên tự quản “Sáng - Xanh - Sạch - Đẹp”, trồng mới trên 31.800 cây xanh. Mô hình “Phân loại và xử lý rác thải sinh hoạt tại hộ gia đình bằng chế phẩm vi sinh IMO” được triển khai tại 24.000 hộ gia đình. Người dân đóng góp trên 15.000 ngày công lao động, hiến hơn 38.300 m2 đất. Từ năm 2021 đến nay, với sự quyết tâm của cả hệ thống chính trị, toàn tỉnh đã huy động được gần 2.500 tỷ đồng từ nhân dân và các nguồn vốn khác để tham gia xây dựng NTM, chỉnh trang nhà cửa, phát triển sản xuất...

75,2% nhà văn hóa thôn, tổ dân phố đảm bảo tiêu chí về diện tích, quy mô, trang thiết bị theo quy định. 100% các xã trong toàn tỉnh có đội văn nghệ quần chúng, thể dục thể thao; có 1.560 câu lạc bộ văn hóa nghệ thuật và đội văn nghệ quần chúng...

Hưng Yên tự hào là một trong 3 tỉnh đầu tiên trên cả nước được Thủ tướng Chính phủ quyết định công nhận hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM. Đến nay, có 83/139 xã được công nhận đạt chuẩn NTM nâng cao (đạt 59,7%), vượt 140% so với kế hoạch của cả giai đoạn 2021 - 2025; có 19/139 (đạt 13,7%) xã được công nhận xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu; đạt 63% kế hoạch của giai đoạn 2021-2025; có 106 khu dân cư được công nhận khu dân cư NTM kiểu mẫu. 

Tác giả bài viết: Văn phòng điều phối NTM tỉnh

Nguồn tin: Nguyễn Anh Tuấn (đưa tin + ảnh)

Đừng bỏ lỡ

LIÊN KẾT WEBSITE

HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG

BẢN ĐỒ HƯNG YÊN

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang truy cập: 5

Hôm nay: 2959

Tổng lượt truy cập : 4960992

VĂN PHÒNG ĐIỀU PHỐI CHƯƠNG TRÌNH NÔNG THÔN MỚI HƯNG YÊN

Địa chỉ: Số 01 Đường Nguyễn Lương Bằng - P. Hiến Nam - TP. Hưng Yên - Tỉnh Hưng Yên

Số điện thoại: 02213.3512388/ 02213.3511068