Nhận diện sản phẩm, kết nối kênh tiêu thụ nông sản, sản phẩm OCOP, làng nghề (Bài 1)

Nhận diện sản phẩm, kết nối kênh tiêu thụ nông sản, sản phẩm OCOP, làng nghề (Bài 1)

Bài 1: Tạo động lực cho sản xuất

Nhằm khuyến khích các doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác và các cơ sở OCOP, làng nghề sản xuất, kinh doanh, tiêu thụ nông sản từng bước đầu tư nâng cao chất lượng sản phẩm, in ấn bao bì sản phẩm theo mẫu trước khi đưa ra thị trường; giúp người tiêu dùng nhận diện, mua đúng sản phẩm; ngày 7/12/2022, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2837/QĐ-UBND phê duyệt Dự án hỗ trợ nâng cao khả năng nhận diện sản phẩm, kết nối kênh tiêu thụ nông sản đặc sản, chủ lực, sản phẩm OCOP, sản phẩm làng nghề tỉnh Hưng Yên với cộng đồng các nhà bán lẻ giai đoạn 2021 – 2025 (viết tắt là Dự án nhận diện sản phẩm và kết nối tiêu thụ). 

 

Diện tích trồng nhãn theo tiêu chuẩn VietGAP tại thành phố Hưng Yên ngày càng được mở rộng


 Dự án nhận diện sản phẩm và kết nối tiêu thụ với mục tiêu xây dựng và phát triển các chuỗi liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ, kết nối với cộng đồng các nhà bán lẻ nông sản đặc sản, chủ lực, sản phẩm OCOP, sản phẩm làng nghề, bảo đảm an toàn thực phẩm. Nâng cao khả năng nhận diện thương hiệu, kiểm soát chất lượng và truy xuất  nguồn gốc sản phẩm; tạo sự liên kết chặt chẽ giữa người sản xuất và người cung ứng với thị trường tiêu thụ; nâng cao  giá trị và sức cạnh tranh của sản phẩm trên thị trường; đẩy mạnh sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, nông nghiệp hữu cơ, góp phần thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững.

Dự án đặt mục tiêu đến năm 2025: Các nông sản chủ lực của tỉnh được sử dụng bao bì, nhãn mác, mã số, mã vạch, có hệ thống truy xuất nguồn gốc đạt khoảng 50% quy mô sản lượng; các sản phẩm OCOP (đạt tiêu chuẩn 3-4 sao) được sử dụng bao bì, nhãn mác, mã số, mã vạch, có hệ thống truy xuất nguồn gốc đạt trên 50% quy mô sản lượng; sản phẩm làng nghề (đã được công nhận) có sử dụng bao bì, nhãn mác, mã số, mã vạch, có hệ thống truy xuất nguồn gốc đạt khoảng 25-30% quy mô sản lượng.

Dự kiến đến năm 2025, kênh tiêu thụ kết nối với cộng đồng các nhà bán lẻ (hệ thống các siêu thị, các chuỗi cửa hàng thực phẩm sạch, nhà hàng): Nông sản chủ lực đạt khoảng 15-20% về quy mô sản lượng; các sản phẩm OCOP (đã có chuỗi liên kết, đạt tiêu chuẩn 3-4 sao năm 2021) đạt khoảng 45-50% quy mô sản lượng; sản phẩm làng nghề (đã được công nhận) đạt khoảng 25-30% quy mô sản lượng. 100% sản phẩm OCOP đã được chứng nhận từ 3 sao trở lên được đưa lên sàn thương mại điện tử: postmart.vn, voso.vn. 100% các doanh nghiệp, hợp tác xã, làng nghề, cơ sở sản xuất, kinh doanh được tập huấn kỹ năng về nhận diện nông sản, thương mại điện tử, hệ thống truy xuất nguồn gốc hàng hóa, tiêu thụ sản phẩm với cộng đồng các nhà bán lẻ hiện đại.

Giai đoạn 2022-2025, dự kiến các đối tượng được  hỗ trợ nâng cao khả năng nhận diện, kết nối kênh tiêu thụ với hệ thống bán lẻ gồm: Nhóm nông sản đặc sản, chủ lực: Lúa nếp thơm Hưng Yên, nhãn lồng, vải trứng Hưng Yên, cam, chuối, gà Đông Tảo, bò, lợn, rau an toàn, thủy sản. Nhóm sản phẩm OCOP, tập trung hỗ trợ các sản phẩm đã có chuỗi liên kết và đạt 3 - 4 sao. Hỗ trợ một số sản phẩm làng nghề được công nhận như: Sản phẩm mộc mỹ nghệ; làng nghề hoa, cây cảnh; dược liệu làng Nghĩa Trai, Làng nghề đúc đồng Lộng thượng; Làng nghề hương Cao Thôn.
Để các sản phẩm được nhận diện, mở rộng chuỗi liên kết với cộng đồng các nhà bán lẻ, dự án phấn đấu đến năm 2025, sản lượng lúa nếp thơm được tiêu thụ có sử dụng bao bì, nhãn mác, mã số, mã vạch, có hệ thống truy xuất nguồn gốc chiếm 25-30% sản lượng. Kênh tiêu thụ kết nối với hệ thống bán lẻ đạt khoảng 20-25% sản lượng (4.000 - 5.000 tấn thóc, tương đương 2.500 tấn - 3.000 tấn gạo lúa nếp thơm Hưng Yên/năm). Trong định hướng sản xuất cây ăn quả, đến năm 2025, toàn tỉnh phát triển, mở rộng thêm 3.000-3.500ha (chuyển đổi từ trồng cây có hiệu quả kinh tế thấp sang trồng cây ăn quả); đến năm 2030, diện tích trồng cây ăn quả của toàn tỉnh có khoảng 17.500ha. Diện tích cây ăn quả đạt tiêu chuẩn VietGAP đến năm 2025 có khoảng 5.000ha, năm 2030 có khoảng 10.000ha. Đến năm 2025, sản lượng cây quả đạt tiêu chuẩn được tiêu thụ có sử dụng bao bì, nhãn mác, mã số, mã vạch, có hệ thống truy xuất nguồn gốc chiếm 25-30% sản lượng. Đến năm 2025, diện tích cây ăn quả kết nối với cộng đồng các nhà bán lẻ đạt khoảng 20-25% quy mô diện tích (khoảng 250-500ha). Sản xuất rau đạt tiêu chuẩn VietGAP dự kiến đến năm 2025 có 400-500ha, năm 2030 đạt khoảng 1.000ha. Đến năm 2025, rau VietGAP tiêu thụ có sử dụng bao bì, nhãn mác, mã số, mã vạch, có hệ thống truy xuất đạt khoảng 25-¬30% sản lượng; liên kết với cộng đồng các nhà bán lẻ đạt khoảng 20-25% sản lượng (khoảng 4.800 - 7.200 tấn rau tươi).
Trong lĩnh vực chăn nuôi, đến năm 2025, đàn lợn đạt tiêu chuẩn VietGAHP có khoảng 100 nghìn con, sản lượng đạt 21 nghìn tấn thịt hơi; thịt lợn VietGAHP tiêu thụ có sử dụng bao bì, nhãn mác, mã số, mã vạch, có hệ thống truy xuất đạt khoảng 25-30% sản lượng. Kết nối với cộng đồng các nhà bán lẻ hiện đại khoảng 20-25% quy mô đàn (20-25 nghìn con, sản lượng 4.000 - 5.000 tấn thịt hơi). Đàn gia cầm nuôi theo tiêu chuẩn VietGAHP đến năm 2025 đạt 4,5-5 triệu con, trứng VietGAHP đạt 75 triệu quả. Sản lượng thịt gia cầm VietGAHP tiêu thụ có sử dụng bao bì, nhãn mác, mã số, mã vạch, có hệ thống truy xuất đạt khoảng 25-30%. Kết nối tiêu thụ với cộng đồng các nhà bán lẻ hiện đại đạt khoảng 20-¬25% quy mô đàn (0,7 - 1 triệu con, sản lượng 1.000 - 1.200 tấn thịt gà). Dự kiến đàn bò đạt tiêu chuẩn VietGAHP đến năm 2025 có 1.500 con, sản lượng thịt hơi đạt 165-180 tấn. Sản lượng thịt bò tiêu thụ có sử dụng bao bì, nhãn mác, mã số, mã vạch, có hệ thống truy xuất đạt khoảng 25-30%; kết nối với cộng đồng các nhà bán lẻ hiện đại khoảng 25-30% sản lượng (khoảng 50 tấn thịt hơi). Đối với lĩnh vực thủy sản, đến năm 2025 có 300 lồng cá nuôi theo tiêu chuẩn VietGAHP, sản lượng 1.200 tấn. Diện tích nuôi thả thuỷ sản khoảng 100 - 150ha đạt tiêu chuẩn VietGAHP, sản lượng đạt 1.350 - 2.250 tấn. Sản lượng thủy sản đạt tiêu chuẩn VietGAHP tiêu thụ có sử dụng bao bì, nhãn mác, mã số, mã vạch, có hệ thống truy xuất đạt khoảng 25-30% (khoảng 250-300 tấn); kết nối với cộng đồng các nhà bán lẻ hiện đại đạt 20-25% sản lượng (khoảng 135-150 tấn).

Sản phẩm OCOP của tỉnh tham gia hội chợ triển lãm tại tỉnh Quảng Ninh năm 2022

 


Ngoài ra, dự án còn định hướng các chuỗi liên kết một số sản phẩm OCOP (từ 3 sao trở lên) với cộng đồng các nhà bán lẻ như sản phẩm long nhãn, nghệ, hạt sen, mật ong, trà thảo dược và một số sản phẩm của các làng nghề… nhằm thúc đẩy các tổ chức, cá nhân nâng cao chất lượng sản phẩm, mở rộng sản xuất, kết nối kênh tiêu thụ nhằm quảng bá sản phẩm.

Tác giả bài viết: Báo Hưng Yên

Nguồn tin: Nguyễn Anh Tuấn (cập nhập)

Đừng bỏ lỡ

LIÊN KẾT WEBSITE

HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG

BẢN ĐỒ HƯNG YÊN

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang truy cập: 5

Hôm nay: 2959

Tổng lượt truy cập : 4960992

VĂN PHÒNG ĐIỀU PHỐI CHƯƠNG TRÌNH NÔNG THÔN MỚI HƯNG YÊN

Địa chỉ: Số 01 Đường Nguyễn Lương Bằng - P. Hiến Nam - TP. Hưng Yên - Tỉnh Hưng Yên

Số điện thoại: 02213.3512388/ 02213.3511068