Huyện Phù Cừ phấn đấu hoàn thành các tiêu chí huyện nông thôn mới nâng cao

Huyện Phù Cừ phấn đấu hoàn thành các tiêu chí huyện nông thôn mới nâng cao

Phù Cừ là một huyện giàu truyền thống yêu nước, tinh thần đấu tranh cách mạng và lịch sử văn hóa lâu đời. Các tầng lớp nhân dân trong huyện luôn đoàn kết, cống hiến hy sinh hết mình trong các cuộc đấu tranh dựng nước, giữ nước. Người dân cần cù, chịu khó, tích cực học hỏi, làm giầu cho bản thân và xã hội. Toàn huyện có 108 di tích lịch sử văn hóa, lịch sử cách mạng (gồm: 31 đình, 09 đền, 47 chùa, 08 miếu, 02 phủ, 02 nghè, 06 đậu, 01 lăng mộ, 01 nhà thờ họ, 01 điểm di tích cách mạng), đa số các di tích là những công trình kiến trúc tín ngưỡng, tôn giáo có giá trị nghệ thuật kiến trúc cao, lịch sử cách mạng hào hùng (Trong đó có 09 di tích được xếp hạng cấp quốc gia; 20 di tích, cụm di tích được xếp hạng cấp tỉnh). Đây là những tiền đề thuận lợi cho việc phát triển văn hóa, xã hội và các loại hình du lịch kết hợp với các hoạt động văn hoá dân gian, khai thác các sản vật địa phương, truyền thuyết, sự tích, lịch sử...

Sau 13 năm triển khai, tổ chức thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới đã làm thay đổi nhận thức của đa số người dân, lôi cuốn họ vào xây dựng nông thôn mới. Từ chỗ số đông còn tư tưởng trông chờ, ỷ lại vào đầu tư của nhà nước đã chuyển sang chủ động, tự tin tham gia tích cực vào xây dựng nông thôn mới. Xây dựng nông thôn mới đã trở thành phong trào sôi động khắp toàn huyện. Các cơ chế, chính sách, quy hoạch, đề án được ban hành, triển khai thực hiện đồng bộ kịp thời đã có tác động quan trọng thúc đẩy phát triển sản xuất nông nghiệp theo hướng tập trung, kinh tế nông thôn, đa dạng hóa các hình thức tổ chức sản xuất ở nông thôn (trang trại, hợp tác xã, tổ hợp tác…), khuyến khích, thu hút doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn để phát triển sản xuất nông nghiệp hàng hóa. Điều kiện sống cả về vật chất và tinh thần của số lượng lớn dân cư nông thôn được nâng cao rõ rệt. Sản xuất nông nghiệp hàng hóa được coi trọng và có chuyển biến tích cực, góp phần tích cực nâng cao thu nhập của dân cư nông thôn và đạt được kết quả quan trọng. Hệ thống hạ tầng nông thôn phát triển mạnh mẽ, ngày càng khang trang, làm thay đổi toàn diện bộ mặt nông thôn: Đường giao thông của các xã trên địa bàn huyện được đầu tư xây dựng, nâng cấp theo quy hoạch đảm bảo 100% đường đường trục xã, trục thôn, liên thôn được nhựa hóa, bê tông hóa, đảm bảo ô tô đi lại thuận tiện; 100% đường ngõ xóm được cứng hóa; 50% đường trục chính nội đồng được cứng hóa đảm bảo đi lại thuận tiện quanh năm. Các tuyến đường giao thông trên địa bàn huyện được quản lý, lắp đặt hệ thống biển chỉ dẫn, chiếu sáng, trồng hoa hai bên ven đường, giải tỏa vật cản, rác thải, không để lòng đường bị lấn chiếm, lề đường và vỉa hè bị che khuất tầm nhìn; 13/13 xã đều có trụ sở làm việc mới khang trang; 13/13 xã đều có nhà văn hóa xã đạt chuẩn; 51/51 thôn có nhà văn hóa thôn đạt chuẩn; 13/13 xã có trạm y tế đạt chuẩn theo tiêu chí NTM. Tái cơ cấu lại ngành nông nghiệp, chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi; chăn nuôi, thủy sản là ngành sản xuất chính của nông nghiệp; tăng tỷ trọng cây ăn quả trong lĩnh vực trồng trọt, nâng cao năng suất và thu nhập trên 1 đơn vị ha canh tác cho người dân; hoàn thành việc dồn thửa đổi ruộng kết hợp với thực hiện chuyển đổi 1.644 ha đất trồng lúa sang trồng các loại cây ăn quả như vải lai chín sớm, vải trứng, cây có múi… theo đúng các quy định của Trung ương và của tỉnh, kết quả trên địa bàn huyện đã hình thành được nhiều vùng sản xuất nông nghiệp tập trung quy mô lớn mang lại hiệu quả kinh tế cao; thành lập mới được 16 HTX, 02 Tổ hợp tác nông nghiệp góp phần thúc đẩy liên kết sản xuất và tiêu thụ hàng hóa. Đến nay toàn huyện có 182 ha diện tích cây trồng, ao nuôi và 02 cơ sở chăn nuôi lợn thịt được cấp chứng nhận Vietgap; trong đó quả vải lai chín sớm Phù Cừ đã được cấp nhãn hiệu hàng hóa tập thể. Đến nay, huyện Phù Cừ đã hoàn thành (100%) xây dựng NTM tại các xã; có 12/13 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao; có 05/13 xã NTM kiểu mẫu; huyện được Thủ tướng Chính phủ quyết định công nhận đạt chuẩn nông thôn mới vào năm 2019.

Theo kết quả rà soát các tiêu chí huyện nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021-205, huyện Phù Cừ vẫn còn một số nội dung tiêu chí chưa hoàn thành như: thị trấn Trần Cao chưa được công nhận đạt chuẩn đô thị văn minh, bến xe khách của huyện mới đạt mức độ IV, chưa có mô hình tái chế chất hữu cơ, phụ phẩm nông nghiệp, xử lý chất thải rắn, nước thải sinh hoạt ….. để phấn đấu hoàn thành nội dung các tiêu chí huyện nông thôn mới nâng cao vào năm 2024, huyện cần tiếp tục làm tốt hơn một số nội dung sau:

- Tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền, vận động để người dân, các tổ chức kinh tế hiểu lợi ích của việc xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu; từ đó, huy động được tối đa các nguồn lực từ người dân, các tổ chức kinh tế trong quá trình xây dựng nông thôn mới nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu trên địa bàn huyện.

- Tiếp tục thực hiện xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu đi vào thực chất để thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn huyện, góp phần nâng cao thu nhập, mức sống cho người dân nông thôn; không nên chạy theo thành tích, nóng vội, đề nghị công nhận đạt chuẩn khi chưa thực sự hiện hoàn thiện nội dung các tiêu chí.

- Tổ chức rà soát, đánh giá mức đạt chuẩn nội dung các tiêu chí xây dựng nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao trên địa bàn các xã theo yêu cầu của Bộ tiêu chí xây dựng nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao giai đoạn 20215-2025 như: Đất trồng cây xanh, thực hiện phân loại rác thải tại nguồn, sản phẩm OCOPS, quản lý sức khỏe điện tử và khám chữa bệnh từ xa, mô hình thôn thông minh …; từ đó, xây dựng lộ trình, kế hoạch đầu tư cụ thể để hoàn thiện các nội dung tiêu chí còn yếu so với yêu cầu của Bộ tiêu chí giai đoạn 2021-2025.

- Đối với các tiêu chí huyện nông thôn mới nâng cao: Trước mắt cần chỉ đạo, tổ chức rà soát và hoàn thiện nội dung các tiêu chí huyện nông thôn mới theo yêu cầu của Bộ tiêu chí giai đoạn 2021-2025; đồng thời, xây dựng kế hoạch cụ thể để thực hiện nội dung các tiêu chí huyện nông thôn mới nâng cao chưa đạt trong thời gian tới.

- Về công tác huy động nguồn lực: Thực hiện tốt, hiệu quả Đề án đấu giá quyền sử dụng đất tạo nguồn vốn xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn huyện; tiếp tục đẩy mạnh huy động các nguồn lực từ xã hội hóa và sử dụng hiệu quả nguồn lực từ ngân sách nhà nước để tập trung đầu tư xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu (trong điều kiện hạn chế nguồn lực, các đồng chí ưu tiên nguồn lực cho các công trình dự án có động lực thúc đẩy mạnh mẽ phát triển kinh tế, xã hội của địa phương; nhu cầu cấp thiết của người dân).

- Thường xuyên quan tâm tới công tác bảo vệ môi trường, xây dựng cảnh quan nông thôn xanh - sạch - đẹp; chỉ đạo các hội, đoàn thể, vận động người dân thường xuyên tổ chức dọn dẹp đường làng, ngõ xóm, phát cây dại, trồng các tuyến đường hoa; kiểm soát tốt công tác thu gom, xử lý chất thải trước khi xả thải ra môi trường của các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ và các cơ sở chăn nuôi tập trung; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra thực hiện các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ trên địa bàn tỉnh và kiên quyết xử lý nghiêm các hành vi vi phạm theo quy định của pháp luật; ký cam kết bảo vệ môi trường và thực hiện các biện pháp thu gom, xử lý chất thải đảm bảo vệ sinh môi trường, an toàn dịch bệnh đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, cơ sở chăn nuôi trong khu dân cư.

- Thực hiện tốt các quy định của pháp luật về công tác đảm bảo an ninh, trật tự, phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và những vi phạm pháp luật khác ở thôn, xóm, khu dân cư; đảm bảo giữ gìn ổn định tình hình an ninh trật tự trên địa bàn nông thôn; thường xuyên thực hiện tuyên truyền giáo dục kiến thức quốc phòng - quân sự cho cán bộ và nhân dân; xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức; hoàn thành tốt nhiệm vụ quân sự địa phương, góp phần giữ vững an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân vững chắc./.

Tác giả bài viết: Văn phòng điều phối NTM tỉnh

Nguồn tin: Chu Vũ Giáp (đưa tin + ảnh)

Đừng bỏ lỡ

LIÊN KẾT WEBSITE

HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG

BẢN ĐỒ HƯNG YÊN

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang truy cập: 5

Hôm nay: 2959

Tổng lượt truy cập : 4960992

VĂN PHÒNG ĐIỀU PHỐI CHƯƠNG TRÌNH NÔNG THÔN MỚI HƯNG YÊN

Địa chỉ: Số 01 Đường Nguyễn Lương Bằng - P. Hiến Nam - TP. Hưng Yên - Tỉnh Hưng Yên

Số điện thoại: 02213.3512388/ 02213.3511068