Đánh giá Đề án phát triển chăn nuôi tập trung xa khu dân cư và quy hoạch hệ thống giết mổ gia súc, gia cầm

Đánh giá Đề án phát triển chăn nuôi tập trung xa khu dân cư và quy hoạch hệ thống giết mổ gia súc, gia cầm

Ngày 12/7, Sở Nông nghiệp và PTNT tổ chức hội nghị đánh giá kết quả thực hiện Đề án phát triển chăn nuôi tập trung xa khu dân cư và quy hoạch hệ thống giết mổ gia súc, gia cầm tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2011- 2015, định hướng đến năm 2020 (viết tắt là Đề án). Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Hùng Nam, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Các đại biểu dự hội nghị

Các đại biểu dự hội nghị

Theo báo cáo tại hội nghị, mục tiêu cơ bản của Đề án là: Phấn đấu tỷ trọng chăn nuôi đạt 48-50%, chăn nuôi tập trung đạt 30-35%, mỗi xã quy hoạch 1-2 khu chăn nuôi tập trung, diện tích 4-5ha. Tỷ lệ đàn gia cầm được giết mổ tập trung đạt 25-30%. Triển khai thực hiện Đề án, Sở Nông nghiệp và PTNT tham mưu UBND tỉnh ban hành các quyết định nhằm khuyến khích phát triển các mô hình chăn nuôi an toàn sinh học, chăn nuôi VietGahp, giảm dần chăn nuôi quy mô nông hộ, tăng dần quy mô chăn nuôi trang trại xa khu dân cư, đặc biệt là các trang trại đáp ứng các tiêu chí của Bộ Nông nghiệp và PTNT. Tính đến hết năm 2015, trên địa bàn tỉnh có 159 trang trại nằm trong khu chăn nuôi tập trung, đạt tiêu chí theo Thông tư số 27/2011/TT-BNNPTNT, chiếm gần 25% tổng số trang trại chăn nuôi; tỷ trọng chăn nuôi đạt trên 48% giá trị toàn ngành nông nghiệp.

Về quy hoạch đất dành cho chăn nuôi tập trung xa khu dân cư, giai đoạn 2015-2022, có 5/10 huyện, thành phố đã dồn thửa, đổi ruộng, tích tụ ruộng đất phát triển kinh tế trang trại, chăn nuôi xa khu dân cư với 75 khu, tổng diện tích đạt 545,55ha; giai đoạn 2022-2030, đến nay có 7/10 huyện, thành phố đã có quy hoạch đất dành cho chăn nuôi tập trung xa khu dân cư, với 141 khu, tổng diện tích 1.492 héc-ta.

Về quy hoạch giết mổ tập trung, đến nay chưa có địa phương nào quy hoạch khu giết mổ tập trung. Các điểm giết mổ gia súc, gia cầm trên địa bàn tỉnh quy mô hộ, nhỏ lẻ, công suất thấp, công nghệ lạc hậu. Việc quản lý hoạt động giết mổ chưa đáp ứng được yêu cầu, hiện tại mới có 28/730 cơ sở đủ điều kiện giết mổ gia súc, gia cầm…

Nhìn chung Đề án triển khai giai đoạn 2011-2015 đã đạt được mục tiêu chung đề ra. Tuy nhiên, mục tiêu cụ thể đối với từng chỉ tiêu chưa đạt được theo kế hoạch của Đề án. Nhiều huyện chưa quy hoạch được các điểm chăn nuôi tập trung xa khu dân cư và điểm giết mổ gia súc, gia cầm tập trung. Việc phát triển chăn nuôi tập trung xa khu dân cư còn hạn chế, số hộ chăn nuôi tại các khu tập trung chiếm tỷ lệ thấp. Tỷ lệ đàn gia cầm được giết mổ tập trung thấp. Tình trạng chăn nuôi tập trung trong khu dân cư gây ô nhiễm môi trường chưa được giải quyết triệt để. Hạ tầng phục vụ phát triển chăn nuôi xa khu dân cư còn hạn chế...

Tại hội nghị các đại biểu tham luận một số nội dung như: Công tác quy hoạch đất đai tại địa phương thực hiện Đề án; thuận lợi, khó khăn khi thực hiện công tác quy hoạch đất đai thực hiện Đề án; khó khăn trong công tác kiểm soát giết mổ; công tác quy hoạch đất dành cho phát triển chăn nuôi xa khu dân cư từ đất nông nghiệp khác giai đoạn 2020-2025, định hướng đến năm 2030; phát triển kinh tế trang trại; kết quả thực hiện Đề án tại một số địa phương…

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hùng Nam yêu cầu Sở Nông nghiệp và PTNT, các địa phương nghiêm túc rút kinh nghiệm, có giải pháp khắc phục hạn chế để thực hiện các mục tiêu của Đề án. Sở Nông nghiệp và PTNT, các địa phương quy hoạch vùng chăn nuôi xa khu dân cư có tính khả thi; quan tâm đầu tư hạ tầng tại khu chăn nuôi xa dân cư; có cơ chế khuyến khích hợp tác xã, tổ hợp tác, doanh nghiệp tham gia đầu tư; cải cách thủ tục hành chính; cấp ủy, chính quyền các cấp lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, coi thực hiện Đề án là một nội dung quan trọng trong phát triển kinh tế, xây dựng nông thôn mới… Sở Nông nghiệp và PTNT chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, địa phương nghiên cứu, xây dựng Đề án phát triển chăn nuôi tập trung xa khu dân cư và quy hoạch khu giết mổ gia súc, gia cầm tập trung trên địa bàn tỉnh Hưng Yên giai đoạn tiếp theo phù hợp với tình hình thực tế, bảo đảm tính khả thi.

Tác giả bài viết: Báo Hưng Yên

Nguồn tin: Nguyễn Phạm Hạnh Dung (cập nhập)

Đừng bỏ lỡ

LIÊN KẾT WEBSITE

HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG

BẢN ĐỒ HƯNG YÊN

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang truy cập: 5

Hôm nay: 2959

Tổng lượt truy cập : 4960992

VĂN PHÒNG ĐIỀU PHỐI CHƯƠNG TRÌNH NÔNG THÔN MỚI HƯNG YÊN

Địa chỉ: Số 01 Đường Nguyễn Lương Bằng - P. Hiến Nam - TP. Hưng Yên - Tỉnh Hưng Yên

Số điện thoại: 02213.3512388/ 02213.3511068