Hưng Yên: Họp bàn phân công nhiệm vụ các thành viên Ban chỉ đạo thực hiện Chương trình cấp nước sạch tỉnh giai đoạn đến năm 2020

Hưng Yên: Họp bàn phân công nhiệm vụ các thành viên Ban chỉ đạo thực hiện Chương trình cấp nước sạch tỉnh giai đoạn đến năm 2020

Ngày 16.8, UBND tỉnh tổ chức họp phân công nhiệm vụ các thành viên Ban Chỉ đạo thực hiện Chương trình cấp nước sạch tỉnh, giai đoạn đến năm 2020 (gọi tắt là Ban chỉ đạo), kiểm điểm kết quả thực hiện nhiệm vụ UBND tỉnh giao về công tác chỉ đạo, điều hành thực hiện chương trình. Ông Nguyễn Minh Quang, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo chủ trì cuộc họp. 

 

Thực hiện chủ trương của Đảng và Nhà nước về cấp nước sạch nông thôn theo chiến lược, chương trình mục tiêu quốc gia và chính sách khuyến  khích đầu tư, quản lý, khai thác công trình cấp nước sạch nông thôn, HĐND, UBND tỉnh đã ban hành các nghị quyết, quyết định và nhiều văn bản chỉ đạo điều hành làm căn cứ triển khai thực hiện, đẩy nhanh tiến trình cấp nước sạch nông thôn. 

 

Từ năm 2015 đến nay, việc thu hút đầu tư vào lĩnh vực nước sạch trên địa bàn tỉnh đạt được nhiều kết quả tích cực. 

 

Đến hết tháng 5.2018, trên địa bàn tỉnh đã thu hút được 13 dự án đăng ký đầu tư mới, các dự án được xây dựng từ nguồn vốn chương trình mục tiêu quốc gia, nguồn vốn ODA Phần Lan và nguồn vốn vay Ngân hàng Thế giới được chuyển giao cho doanh nghiệp quản lý với tổng công suất đăng ký cấp nước 101.060 m3/ngày đêm, phục vụ cấp nước sạch cho hơn 1,2 triệu dân. 

 

Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện còn những khó khăn, vướng mắc phản hồi ở một số địa phương, doanh nghiệp… đòi hỏi cần có sự thống nhất, hướng dẫn cụ thể và sự phối hợp đồng bộ từ tỉnh tới cơ sở, người dân và các doanh nghiệp đầu tư công trình nước sạch. 

 

Để khắc phục các tồn tại, hạn chế trên, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 1915/QĐ-UBND ngày 15.8.2018 thành lập Ban chỉ đạo thực hiện chương trình cấp nước sạch tỉnh Hưng Yên giai đoạn đến năm 2020; đồng thời xây dựng quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo. 

 

Theo quy chế hoạt động, Ban chỉ đạo có nhiệm vụ xây dựng kế hoạch hàng năm, kế hoạch giai đoạn từ nay đến năm 2020 về mục tiêu, nhiệm vụ, các giải pháp và nhu cầu kinh phí, nguồn kinh phí thực hiện chương trình, báo cáo UBND tỉnh; xây dựng cơ chế phối hợp giữa các sở, ban, ngành với các cơ quan của Đảng, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và các tổ chức chính trị - xã hội nhằm huy động cả hệ thống chính trị vào việc thực hiện Chương trình cấp nước sạch tỉnh đến năm 2020; đồng thời kêu gọi sự đầu tư, hỗ trợ  của các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp trong việc huy động nguồn lực thực hiện chương trình; chỉ đạo, đôn đốc kiểm tra và đánh giá việc tổ chức thực hiện Chương trình cấp nước sạch tỉnh đến năm 2020 đối với các cấp, các ngành và các đơn vị trên phạm vi toàn tỉnh.

 

Tại hội nghị, các sở, ngành, đơn vị là thành viên Ban chỉ đạo đã đóng góp ý kiến về việc phân công nhiệm vụ, đánh giá việc thực hiện nhiệm vụ UBND tỉnh giao. 

 

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Minh Quang yêu cầu thời gian tới các thành viên Ban chỉ đạo cần tích cực xây dựng các phương án, kế hoạch làm việc cụ thể, tăng cường công tác tuyên truyền về nước sạch nông thôn. Sở Tài nguyên và Môi trường công bố chất lượng nguồn nước ở các khu vực để người dân chủ động lựa chọn nguồn nước phục vụ sinh hoạt. Sở Y tế tăng cường kiểm tra chất lượng nước tại các nhà máy cấp nước trên địa bàn tỉnh và công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng. Kiên quyết xử lý các đơn vị cấp nước không bảo đảm chất lượng... Các huyện, thành phố cần báo cáo tình hình đấu nối, đầu tư cấp nước trên địa bàn, giao chỉ tiêu đấu nối cho các nhà máy cấp nước tại địa phương, công khai phương án đấu nối đồng hồ để người dân nắm được...

Tác giả bài viết: Nguyễn Anh Tuấn (Cập nhập)

Nguồn tin: hungyentv.vn

Đừng bỏ lỡ

LIÊN KẾT WEBSITE

HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG

BẢN ĐỒ HƯNG YÊN

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang truy cập: 5

Hôm nay: 2959

Tổng lượt truy cập : 4960992

VĂN PHÒNG ĐIỀU PHỐI CHƯƠNG TRÌNH NÔNG THÔN MỚI HƯNG YÊN

Địa chỉ: Số 01 Đường Nguyễn Lương Bằng - P. Hiến Nam - TP. Hưng Yên - Tỉnh Hưng Yên

Số điện thoại: 02213.3512388/ 02213.3511068