Phát triển nông nghiệp, nông thôn bền vững, hiện đại

Phát triển nông nghiệp, nông thôn bền vững, hiện đại

Thực hiện mục tiêu phát triển nông nghiệp, nông thôn theo hướng toàn diện, hiện đại và bền vững, những năm qua tỉnh Hưng Yên luôn chú trọng cơ cấu lại nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới (NTM). Với sự quan tâm, đầu tư về nhiều mặt trên cả 3 lĩnh vực nông nghiệp, nông dân, nông thôn, ngành nông nghiệp của tỉnh đã có bước phát triển mạnh, diện mạo nông thôn tại các địa phương thay đổi rõ rệt.

Nền tảng vững chắc

Để thực hiện cơ cấu lại nông nghiệp gắn với xây dựng NTM, tỉnh đã ban hành và triển khai nhiều chính sách đầu tư, hỗ trợ sản xuất nông nghiệp, xây dựng NTM. Tỉnh đã huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc và bố trí nguồn lực lớn cho phát triển nông nghiệp, xây dựng NTM. Các cơ chế, chính sách đã góp phần chuyển dịch sản xuất nông nghiệp, xây dựng nông thôn toàn diện và đúng hướng. Kết quả, 6 tháng đầu năm, tổng giá trị sản xuất nông nghiệp, thủy đạt trên 7,2 nghìn tỷ đồng, tăng 2,3% so với cùng kỳ năm trước; trên địa bàn tỉnh hiện nay đã hình thành được 500 vùng sản xuất nông nghiệp hàng hóa tập trung; xây dựng được trên 2,1 nghìn ha sản xuất VietGAP cho rau màu, cây ăn quả... Năm 2020, tỉnh Hưng Yên là tỉnh thứ 3 trong toàn quốc được Thủ tướng Chính phủ công nhận hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM. Đến nay, toàn tỉnh có 61 xã đạt chuẩn xã NTM nâng cao, 6 xã đạt chuẩn xã NTM kiểu mẫu, 53 khu dân cư đạt chuẩn khu dân cư NTM kiểu mẫu. Bộ mặt nông thôn thay đổi theo hướng hiện đại, sáng –xanh- sạch –đẹp; đời sống vật chất, tinh thần của người dân ngày càng được nâng cao.

Thực hiện cơ cấu lại ngành nông nghiệp gắn với xây dựng NTM, những năm qua, huyện Văn Lâm triển khai nhiều giải pháp thúc đẩy phát triển sản xuất nông nghiệp chuyển dịch theo hướng sản xuất hàng hóa, tập trung, ứng dụng công nghệ cao. Đến nay, 75% diện tích gieo cấy của huyện gieo cấy giống lúa chất lượng cao; năm 2021, huyện có trên 200ha gieo cấy thực hiện bằng máy. Huyện chuyển đổi được trên 565ha gieo cấy lúa kém hiệu quả trồng cây ăn quả; thành lập được …HTX nông nghiệp hoạt động hiệu quả. Đồng chí Trần Chu Đức, Chủ tịch UBND huyện Văn Lâm cho biết: Bằng nhiều giải pháp tích cực trong thực hiện cơ cấu lại ngành nông nghiệp gắn với xây dựng NTM, đến nay, thu nhập bình quân đầu người của người dân trên địa bàn huyện đạt trên 75,5 triệu đồng/người/năm. Huyện có 1 xã đã được công nhận đạt chuẩn xã NTM kiểu mẫu, 2 xã đạt chuẩn NTM nâng cao, 7 khu dân cư được công nhận đạt chuẩn khu dân cư NTM kiểu mẫu.

Phát triển nông nghiệp bền vững, nông thôn hiện đại

Bên cạnh những kết quả đạt được, việc thực hiện cơ cấu lại ngành nông nghiệp gắn với xây dựng NTM trên địa bàn tỉnh còn một số hạn chế như: Sản xuất chưa đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa; khâu liên kết sản xuất, tiêu thụ sản chưa nhiều, thiếu bền vững; tỷ lệ cơ giới hóa trong khâu gieo trồng, chế biến chưa cao... Hướng đến phát triển nông nghiệp Hưng Yên hiệu quả cao, phát triển nhanh và bền vững, ngày 15.6.2021 Tỉnh ủy đã ban hành Nghị quyết số 09-NQ/TU Nghị quyết Hội nghị lần thứ 9 của BCH Đảng bộ tỉnh khóa XIX về Chương trình thực hiện cơ cấu lại ngành nông nghiệp gắn với xây dựng NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030. Theo đó, giai đoạn 2021-2025, tỉnh phấn đấu giá trị sản xuất nông nghiệp, thủy sản tăng bình quân từ 2% - 2,5%/năm. Đến năm 2025, giá trị thu được bình quân trên 1ha canh tác đạt trên 250 triệu đồng; thu nhập bình quân đầu người ở khu vực nông thôn đạt từ 80 triệu đồng/người/năm trở lên; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn dưới 1%; 55-60 xã đạt chuẩn NTM nâng cao; 25-30 xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu; có ít nhất 1 đơn vị cấp huyện đạt chuẩn NTM kiểu mẫu. Đến năm 2030, giá trị sản xuất nông nghiệp, thủy sản giai đoạn 2026-2030 tăng bình quân từ 2% - 2,5%/năm; 100% số xã đạt chuẩn NTM nâng cao; 70% số xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu; có thêm ít nhất 2-3 đơn vị cấp huyện đạt chuẩn NTM kiểu mẫu; thu nhập bình quân của người dân khu vực nông thôn đạt từ 100 triệu đồng/người/năm trở lên; xây dựng nông nghiệp hàng hóa hiệu quả cao, an toàn và bền vững...

Tại huyện Phù Cừ, thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TU, huyện đã xây dựng đề án: xây dựng huyện Phù cừ đạt huyện NTM kiểu mẫu về bảo vệ môi trường và sản xuất nông nghiệp hàng hóa tập trung, định hướng ứng dụng công nghệ cao giai đoạn 2021- 2025, thời gian qua, huyện Phù Cừ luôn chủ động thực hiện các giải pháp để từng bước nâng cao chất lượng các tiêu chí xây dựng NTM kiểu mẫu gắn với cơ cấu lại ngành nông nghiệp. Đồng chí Nguyễn Khả Phúc, Chủ tịch UBND huyện Phù Cừ cho biết: Để đạt mục tiêu trong đề án, huyện tập trung triển khai thực hiện và phát động phong trào thi đua từ huyện đến các xã, thị trấn và các thôn. Theo đó, để sản xuất nông nghiệp phát triển bền vững huyện tiếp tục đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu cây trồng theo hướng phát triển sản xuất hàng hóa, ứng dụng công nghệ cao và bền vững; quan tâm, phát triển, đa dạng các loại hình kinh tế tập thể; tạo điều kiện để các hợp tác xã, tổ hợp tác đầu tư, hiện đại hóa thiết bị, tiếp cận ứng dụng khoa học, kỹ thuật vào sản xuất; tiếp tục hoàn thiện kết cấu hạ tầng giao thông phục vụ sản xuất và tiêu thụ sản phẩm; thúc đẩy sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP, xây dựng nhãn hiệu hàng hóa, truy suất nguồn gốc và thực hiện Chương trinh mỗi xã một sản phẩm… Huyện cũng xây dựng lộ trình thực hiện xây dựng xã NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu. Giai đoạn 2022 – 2025, phấn đấu 100% số xã đạt NTM nâng cao. Năm 2024, huyện NTM nâng cao, năm 2025, đạt huyện NTM kiểu mẫu.

Để thực hiện hiệu quả mục tiêu đề ra, tỉnh và các địa phương đã tiến hành thành lập Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025; đẩy mạnh thực hiện cơ cấu lại ngành nông nghiệp, xây dựng nền nông nghiệp hiện đại, sản xuất theo chuỗi giá trị gia tăng cao gắn với xây dựng NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu; tiếp tục khuyến khích tích tụ, tập trung ruộng đất để sản xuất hàng hóa tập trung theo chuối giá trị; thí điểm xây dựng vùng nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, nông nghiệp hữu cơ... Theo đó, bên cạnh công tác tuyên truyền, mỗi ngành, mỗi địa phương đề ra những giải pháp thúc đẩy phát triển sản xuất nông nghiệp, nâng cao chất lượng trong xây dựng NTM.

Tác giả bài viết: Văn phòng điều phối NTM tỉnh

Nguồn tin: Phạm Thị Ngọc Bích (đưa tin + ảnh)

Đừng bỏ lỡ

LIÊN KẾT WEBSITE

HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG

BẢN ĐỒ HƯNG YÊN

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang truy cập: 5

Hôm nay: 2959

Tổng lượt truy cập : 4960992

VĂN PHÒNG ĐIỀU PHỐI CHƯƠNG TRÌNH NÔNG THÔN MỚI HƯNG YÊN

Địa chỉ: Số 01 Đường Nguyễn Lương Bằng - P. Hiến Nam - TP. Hưng Yên - Tỉnh Hưng Yên

Số điện thoại: 02213.3512388/ 02213.3511068