Hưng Yên: Đoàn kết, nỗ lực, sáng tạo thực hiện thắng lợi toàn diện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2018

Hưng Yên: Đoàn kết, nỗ lực, sáng tạo thực hiện thắng lợi toàn diện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2018

Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Hưng Yên chào đón năm 2018 trong không khí phấn khởi về những thành tựu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh và tin tưởng năm mới sẽ đạt nhiều kết quả tốt đẹp hơn nữa trên cơ sở kế thừa truyền thống văn hiến và cách mạng, đoàn kết, nỗ lực, sự sáng tạo trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện đồng bộ hiệu quả những nhiệm vụ được giao.

 

Năm 2017, tình hình thế giới và khu vực vẫn diễn biến phức tạp, khó lường; trong nước thời tiết diễn biến bất thường; sản xuất, kinh doanh còn khó khăn, năng suất, chất lượng, hiệu quả, sức cạnh tranh sản xuất công nghiệp, dịch vụ, sản xuất nông nghiệp còn thấp, giá thịt lợn giảm sâu dưới giá thành. 

 

Ngay từ đầu năm, Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện quyết liệt, toàn diện đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, cùng với sự phấn đấu của các cấp, các ngành, các thành phần kinh tế, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân trong tỉnh, tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2017 đạt được kết quả khá toàn diện. So với kế hoạch và năm 2016, tổng sản phẩm (GRDP) tăng 8,45% (KH 8%). Giá trị sản xuất: Nông nghiệp, thủy sản tăng 1,78%; thương mại và dịch vụ tăng 8,72%; chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 9,51% (KH 9%). Tổng sản phẩm bình quân đầu người đạt 49,3 triệu đồng (KH 48 triệu đồng). Cơ cấu kinh tế: Nông nghiệp, thủy sản 10,93% - công nghiệp, xây dựng 51,01%  - thương mại, dịch vụ 38,06% (KH tương ứng 12,2% - 50% - 37,8%). Kim ngạch xuất khẩu đạt 3.680 triệu USD, tăng 15,05% so với năm 2016. Thành lập mới 1.304 doanh nghiệp, tăng 42,7% so với năm 2016; có thêm 86 dự án đi vào hoạt động. Tổng thu ngân sách đạt 12.000 tỷ đồng, đạt 112,67% dự toán, tăng 26,64% so với năm 2016, trong đó: Thu nội địa 8.600 tỷ đồng, đạt 109,55% dự toán, tăng 28,27%; thu thuế xuất, nhập khẩu 3.400 tỷ đồng, đạt 121,4% dự toán, tăng 22,69%. Tỷ lệ hộ nghèo còn 3,41%, bảo hiểm y tế toàn dân đạt 83%, tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 58%, tỷ lệ người dân ở nông thôn được sử dụng nước hợp vệ sinh đạt 93%, được cấp nước sạch 68,2%; đô thị đạt 26,18%; tỷ lệ làng, khu phố văn hóa đạt 87%. Chi ngân sách bảo đảm đúng kế hoạch, chú trọng đầu tư xây dựng nông thôn mới, chi cho đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng, phát triển khoa học công nghệ, các lĩnh vực giảm nghèo, việc làm, y tế, giáo dục. Năm 2017, công nhận 27 xã đạt chuẩn nông thôn mới, đến nay có 87 xã, đạt 60% số xã đạt chuẩn nông thôn mới, bình quân toàn tỉnh đạt 17,7% tiêu chí/xã; huyện Mỹ Hào đạt các tiêu chí huyện nông thôn mới và đề nghị Thủ tướng Chính phủ trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội thành lập thị xã. 

 

Thực hiện Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp, triển khai hiệu quả các đề án, dự án phát triển giống vật nuôi chất lượng cao, an toàn sinh học, nông dân trong tỉnh tích cực chuyển đổi cơ cấu thời vụ, giống cây trồng, vật nuôi theo hướng tăng năng suất, chất lượng, hiệu quả; mở rộng diện tích lúa chất lượng cao, chuyển đất lúa sang trồng cây ăn quả, cây có múi, hoa, cây cảnh đáp ứng nhu cầu thị trường, giá trị thu được trên 1ha canh tác đạt 173,5 triệu đồng.

 

Sản xuất công nghiệp, xây dựng tăng trưởng khá; giá trị sản xuất công nghiệp và xây dựng đạt 116.564 tỷ đồng, đạt 105,9% kế hoạch. Lĩnh vực thu hút đầu tư tiếp tục đạt được kết quả tích cực, hoạt động xúc tiến đầu tư được đẩy mạnh trong nước và nước ngoài; hoạt động hỗ trợ, phát triển doanh nghiệp được đẩy mạnh triển khai và đạt kết quả cao, tăng cường công tác tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp. Năm 2017, thành lập mới 1.304 doanh nghiệp với số vốn đăng ký là 13.086 tỷ đồng, nâng toàn tỉnh có 8.474 doanh nghiệp đăng ký hoạt động, trong đó có 78% số doanh nghiệp đang hoạt động, giải quyết việc làm cho trên 15,8 vạn lao động; tiếp nhận 255 dự án đầu tư mới  (tăng 61 dự án so với năm 2016), trong đó có 213 dự án trong nước, 42 dự án nước ngoài, tổng số 1.693 dự án đầu tư trên địa bàn với tổng vốn đăng ký 112,9 nghìn tỷ đồng và 3,6 tỷ USD; trong năm đã rà soát 91 dự án chậm triển khai, đã thông báo hết hiệu lực đối với 9 dự án và thực hiện thu hồi hoặc thay thế nhà đầu tư khác 22 dự án, đồng thời đôn đốc nhà đầu tư đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện dự án. Công tác phát triển đô thị và hạ tầng kỹ thuật đạt nhiều kết quả tích cực: Khu vực đô thị Mỹ Hào được công nhận đô thị loại IV, đẩy mạnh quy hoạch các khu, cụm công nghiệp, tích cực triển khai lập quy hoạch khu đô thị, công nghiệp Lý Thường Kiệt 3.000 ha cạnh đường nối 2 đường cao tốc Hà Nội - Hải Phòng và Cầu Giẽ - Ninh Bình để tạo thuận lợi cho phát triển đô thị công nghiệp tập trung trong những năm tới. Tổng số vốn huy động cho đầu tư phát triển trên địa bàn tỉnh ước đạt 31.120 tỷ đồng, tăng 10,21%; công tác giải ngân vốn kế hoạch và vốn đầu tư công đạt kết quả cao, hạ tầng giao thông vận tải được đặc biệt quan tâm đầu tư, một số dự án được đẩy nhanh tiến độ, đưa vào khai thác sử dụng; dự án đường nối hai cao tốc và cầu Hưng Hà được tập trung đầu tư xây dựng, dự kiến khánh thành trong quý II năm 2018. Khẩn trương chuẩn bị đầu tư mở rộng trục kinh tế Bắc - Nam đã được thông báo vốn từ Quỹ OFID, cải tạo, nâng cấp đê tả sông Luộc; nhiều dự án thuộc lĩnh vực xây dựng kết cấu hạ tầng được hoàn thành, phát huy tốt hiệu quả đầu tư, thúc đẩy các ngành, lĩnh vực khác phát triển.

Hoạt động thương mại, dịch vụ tiếp tục có mức tăng trưởng khá, hàng hóa phong phú, đa dạng, giá cả ổn định, nhất là các mặt hàng thiết yếu, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân mua sắm và tiêu dùng. Các hoạt động xúc tiến thương mại được triển khai tích cực, tổ chức thành công hội nghị kết nối cung - cầu hàng hóa tỉnh Hưng Yên, Hội chợ đặc sản vùng miền - lễ hội tôn vinh nhãn lồng Hưng Yên lần thứ nhất, Hội chợ Cam Hưng Yên, Lễ hội hoa Xuân Quan... Hoạt động xuất, nhập khẩu tiếp tục tăng mạnh, kim ngạch xuất khẩu đạt 3.680 triệu USD, tăng 15,05%; kim ngạch nhập khẩu đạt 4.463 triệu USD, tăng 24,51%. 

Việc triển khai thực hiện Kế hoạch số 93a/KH-UBND ngày 31.3.2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh đã tạo sự chuyển biến rõ nét về nhận thức và hành động của các cấp, các ngành và nhân dân trong quản lý và sử dụng đất đai; đã xử lý, giải tỏa được 6.137/6.839 (89,7%) trường hợp vi phạm hành lang giao thông; 3.833/6.550 (58,5%) trường hợp vi phạm công trình thủy lợi; 3.216/4.977 (64,6%) trường hợp xây dựng công trình, nhà ở trái phép trên đất nông nghiệp. Quyết liệt ngăn chặn tình trạng khai thác đất canh tác, cát, sỏi trái phép trên sông. 

 

Hoạt động văn hóa - xã hội có nhiều chuyển biến, sự nghiệp giáo dục - đào tạo tiếp tục phát triển, công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân được quan tâm đầu tư, mạng lưới y tế được mở rộng, việc xây dựng làng văn hóa được đẩy mạnh. Công tác cải cách thủ tục hành chính được đặc biệt quan tâm thực hiện và quyết liệt nên bước đầu có kết quả tốt, tạo thuận lợi cho người dân đến giao dịch công việc với các cơ quan, đơn vị. Các vấn đề an sinh xã hội tiếp tục được quan tâm giải quyết, tạo thêm nhiều việc làm mới cho người lao động. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm; tai nạn giao thông được kiềm chế, ý thức của người dân tham gia giao thông được nâng lên... 

 

Bên cạnh những thành tựu nổi bật, chúng ta cần nghiêm túc nhìn nhận những mặt còn tồn tại, hạn chế. Cải cách hành chính và thi hành công vụ chưa đáp ứng yêu cầu, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật chuyển biến chưa rõ nét. Chậm thực hiện cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, cấp giấy chứng nhận trang trại, chuyển đổi hoạt động của hợp tác xã. Còn để tình trạng người dân tự ý chuyển đổi đất lúa không theo quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất và vi phạm xây dựng nhà ở trên đất nông nghiệp, vi phạm hành lang công trình thủy lợi còn diễn ra ở một số địa phương. Tiến độ đầu tư một số công trình dự án đầu tư công và đầu tư sản xuất, kinh doanh, công tác giải phóng mặt bằng đang là điểm nghẽn huy động nguồn lực cho đầu tư phát triển. Nợ đọng thuế còn ở mức cao; ô nhiễm môi trường, nhất là ô nhiễm nguồn nước diễn ra phức tạp, ảnh hưởng đến đời sống, sinh hoạt và sản xuất của người dân. Việc ứng dụng công nghệ thông tin còn hạn chế; chênh lệch giới tính khi sinh và sinh con thứ 3 tăng so với năm 2016; công tác quản lý hành nghề y dược tư nhân còn hạn chế; còn đùn đẩy, né tránh việc giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân.

 

Năm 2018 là năm "bản lề" thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh khóa XVIII và kế hoạch trung hạn 5 năm 2016 - 2020. Do đó, các cấp ủy đảng, chính quyền, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân trong tỉnh cần chủ động tranh thủ thời cơ thuận lợi, phát huy ưu điểm và kết quả đạt được, kiên quyết khắc phục những tồn tại, hạn chế, phấn đấu hoàn thành vượt kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, tạo chuyển biến rõ rệt trong việc thực hiện 3 khâu đột phá theo Nghị quyết Đại hội XVIII Đảng bộ tỉnh. Phấn đấu hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu chủ yếu của năm 2018 là: Tổng sản phẩm (GRDP) tăng 8,2%; cơ cấu kinh tế: Nông nghiệp 10,35% - công nghiệp, xây dựng 51,53% - dịch vụ 38,12%; thu nhập bình quân đầu người đạt 54 triệu đồng; kim ngạch xuất khẩu đạt 4,2 tỷ USD; thu ngân sách đạt trên 12.000 tỷ đồng; có thêm 1 huyện và từ 15 - 20 xã đạt chuẩn nông thôn mới, bình quân toàn tỉnh đạt 18,1 tiêu chí/xã; tỷ lệ người dân nông thôn được cấp nước sạch 75%; tỷ lệ dân số đô thị sử dụng nước sạch 75%; tỷ lệ đô thị hóa 32,5%; tỷ lệ hộ nghèo còn 2,8%; tỷ lệ lao động qua đào tạo 60%; tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế đạt 86,5%, tỷ lệ làng, khu phố văn hóa đạt 88%, gia đình văn hóa 91%. 

Trên cơ sở bám sát các nghị quyết của Trung ương, chỉ đạo của Chính phủ và hướng dẫn của các bộ, ngành; nghị quyết, chương trình, đề án của Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân để chỉ đạo, điều hành và tổ chức thực hiện phát triển toàn diện kinh tế - xã hội, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, thực hiện cải cách hành chính, trọng tâm là thực hiện chế độ công vụ của cán bộ, công chức, viên chức, rà soát, đơn giản hóa và rút ngắn thời gian giải quyết các thủ tục hành chính trong tất cả các lĩnh vực quản lý nhà nước. 

 

Tổ chức thực hiện hiệu quả Nghị quyết của Tỉnh ủy về chương trình phát triển nông nghiệp hàng hóa hiệu quả cao, phát triển bền vững gắn với xây dựng nông thôn mới tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2016 - 2020, định hướng đến năm 2030, đẩy mạnh tái cơ cấu ngành nông nghiệp, tập trung chuyển đổi đất lúa sang trồng cây lâu năm, hoa, cây cảnh có thu nhập cao; xác định xây dựng nông thôn mới là mục tiêu, nhiệm vụ quan trọng, là quá trình lâu dài nên cùng với việc thực hiện nhanh, cần coi trọng chất lượng, tính bền vững làm đến đâu phải vững chắc đến đó, không nóng vội, chủ quan, hình thức; huy động sức dân phù hợp với tình hình thực tiễn địa phương phát triển sản xuất và nâng cao đời sống nhân dân. 

 

Thực hiện nghiêm kỷ luật, kỷ cương hành chính; rà soát, đơn giản hóa các thủ tục hành chính theo hướng minh bạch hóa, quy định cụ thể khối lượng công việc, nhiệm vụ và thời gian giải quyết hồ sơ, trách nhiệm của các cơ quan chức năng, trách nhiệm của từng công chức, viên chức trong quá trình thực thi công vụ; tiếp tục tạo môi trường đầu tư thuận lợi, đẩy mạnh các hoạt động thu hút đầu tư, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) giai đoạn 2016 - 2020; quy hoạch, đầu tư các khu, đặc biệt là các cụm công nghiệp, dành quỹ đất sạch để tiếp nhận các dự án sử dụng công nghệ cao, thân thiện với môi trường, có tiến độ triển khai nhanh, đóng góp nhiều cho ngân sách nhà nước. Tháo gỡ khó khăn, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp phát triển sản xuất, kinh doanh. Đẩy nhanh tiến độ lập và thực hiện các quy hoạch, các chương trình, dự án; giải phóng mặt bằng, tiến độ xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội và đô thị... 

Quản lý chặt chẽ giá cả và phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại; mở rộng hoạt động xúc tiến thương mại, kết nối cung - cầu hàng hóa; quản lý tốt vệ sinh an toàn thực phẩm, xây dựng nhãn hiệu, thương hiệu, chỉ dẫn địa lý, hàng hóa... 

 

Siết chặt kỷ luật, kỷ cương tài chính ngân sách, thực hiện quyết liệt đề án, các nhiệm vụ, giải pháp về công tác quản lý thu ngân sách nhà nước, thực hiện tốt các biện pháp nuôi dưỡng nguồn thu; kiểm tra, thanh tra, chống thất thu và đôn đốc thu hồi nợ đọng thuế; phấn đấu đạt và vượt dự toán thu ngân sách. Quản lý chặt chẽ chi ngân sách, bảo đảm sử dụng đúng mục đích, đúng chế độ, tiết kiệm và hiệu quả, đẩy mạnh công tác quyết toán những công trình xây dựng tồn đọng. 

 

Tăng cường hiệu quả quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường, tháo gỡ khó khăn, giao chỉ tiêu cụ thể cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện xử lý các công trình xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp, vi phạm hành lang bảo vệ công trình giao thông, thủy lợi, xây dựng bến bãi tập kết vật liệu xây dựng và khai thác cát trái phép. 

 

Triển khai thực hiện có hiệu quả các chương trình, đề án về phát triển văn hóa, y tế, giáo dục và đào tạo, thể dục thể thao. Kịp thời thực hiện đồng bộ các giải pháp đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo; quảng bá thu hút các trường đại học về Khu đại học Phố Hiến và địa bàn tỉnh. Thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội; thực hiện hiệu quả mô hình bệnh viện vệ tinh, xây dựng hệ thống y tế phát triển toàn diện theo hướng hiện đại, chuyên sâu, có cơ sở vật chất kỹ thuật cao, đội ngũ thầy thuốc có trình độ chuyên môn đáp ứng yêu cầu, nhân rộng bàn đón tiếp và hướng dẫn bệnh nhân tại các cơ sở khám, chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe nhân dân. Quan tâm chăm lo đến gia đình chính sách, người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, người nghèo. 

 

Đấu tranh với các loại tội phạm, tệ nạn xã hội, nhất là tệ nạn ma túy, cờ bạc, giảm thiểu tai nạn giao thông. Nắm chắc tình hình cơ sở, chủ động giải quyết những vấn đề bức xúc từ khi mới phát sinh. 

 

Chào năm mới, chúng ta tin tưởng với truyền thống quê hương văn hiến và cách mạng, sự đoàn kết, thống nhất cao, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Hưng Yên sẽ phấn đấu hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ, mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm trật tự an toàn xã hội năm 2018, xây dựng Hưng Yên sớm trở thành tỉnh công nghiệp, một miền quê đáng sống. 

 

Nhân dịp đón năm mới, tôi gửi lời thăm hỏi, lời chúc tốt đẹp nhất và lời cảm ơn đến các đồng chí lão thành cách mạng, các Bà mẹ Việt Nam anh hùng, các đồng chí thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sỹ, cán bộ, đảng viên, cộng đồng doanh nghiệp, công chức, viên chức, cùng toàn thể nhân dân trong tỉnh, những người quê hương Hưng Yên đang công tác, sinh sống trên khắp mọi miền Tổ quốc và ở nước ngoài, người nước ngoài đang công tác, làm việc tại Hưng Yên có một năm mới sức khỏe, an khang và thịnh vượng.

Tác giả bài viết: Nguyễn Anh Tuấn (cập nhập)

Nguồn tin: baohungyen.vn

Đừng bỏ lỡ

LIÊN KẾT WEBSITE

HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG

BẢN ĐỒ HƯNG YÊN

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang truy cập: 5

Hôm nay: 2959

Tổng lượt truy cập : 4960992

VĂN PHÒNG ĐIỀU PHỐI CHƯƠNG TRÌNH NÔNG THÔN MỚI HƯNG YÊN

Địa chỉ: Số 01 Đường Nguyễn Lương Bằng - P. Hiến Nam - TP. Hưng Yên - Tỉnh Hưng Yên

Số điện thoại: 02213.3512388/ 02213.3511068