Quyết định
STT Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 1153/QĐ-UBND 27-05-2022

Ban hành Bộ tiêu chí về xã nông thôn mới kiểu mẫu trên địa bàn tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2021-2025

2 1154/QĐ-UBND 27-05-2022

Ban hành Bộ tiêu chí về xã nông thôn mới nâng cao trên địa bàn tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2021-2025

3 321/QĐ-TTg 08-03-2022

Quy định tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 – 2025

4 320/QĐ-TTg 08-03-2022

Bộ tiêu chí quốc gia về huyện nông thôn mới; quy định thị xã, thành phố trực thuộc cấp tỉnh hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới và Bộ tiêu chí quốc gia về huyện nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021 – 2025

5 319/QĐ-TTg 08-03-2022

Quy định xã nông thôn mới kiểu mẫu giai đoạn 2021-2025

6 318/QĐ-TTg 08-03-2022

Ban hành Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới và Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021-2025

7 2042/QĐ-UBND 24-08-2021

Thành lập Đoàn thẩm định kết quả thực hiện các tiêu chi xã nông thôn nâng cao, xã nông thôn mới kiểu mẫu giai đoạn 2021-2025, trên địa bàn tỉnh Hưng Yên

8 273/QĐ-UBND 10-02-2020

Công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao tỉnh Hưng Yên năm 2019

9 263/QĐ-TTg 22-02-2022

Phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025

10 152/QĐ-UBND 19-01-2022

Công nhận các xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu năm 2021, trên địa bàn tỉnh Hưng Yên

11 146/QĐ-UBND 17-08-2022

Công nhận các xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2021, trên địa bàn tỉnh Hưng Yên

12 2730/QĐ-UBND 29-11-2021

Kiện toàn Hội đồng thẩm định xét, công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu giai đoạn 2021-2025 trện địa bàn tỉnh Hưng Yên

13 2125/QĐ-UBND 06-09-2021

Thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện các Chương trình MTQG tỉnh Hưng Yên

14 2022/QĐ-UBND 20-08-2001

Thành lập Ban Tổ chức cuộc thi "Tìm hiểu nông thôn mới" tỉnh Hưng Yên năm 2021

15 1156/QĐ-UBND 27-05-2022

Ban hành Bộ tiêu chí về xã nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2021-2025

16 04/QĐ-BCĐ 03-10-2022

Phân công nhiệm vụ thành viên Ban Chỉ đạo thực hiện các Chương trình MTQG tỉnh Hưng Yên gian đoạn 2021-2025

LIÊN KẾT WEBSITE

HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG

BẢN ĐỒ HƯNG YÊN

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang truy cập: 5

Hôm nay: 2959

Tổng lượt truy cập : 4960992

VĂN PHÒNG ĐIỀU PHỐI CHƯƠNG TRÌNH NÔNG THÔN MỚI HƯNG YÊN

Địa chỉ: Số 01 Đường Nguyễn Lương Bằng - P. Hiến Nam - TP. Hưng Yên - Tỉnh Hưng Yên

Số điện thoại: 02213.3512388/ 02213.3511068