01:26 Thứ tư, 18/05/2022

Trang chủ » Tin Tức » Tin tức tổng hợp

Hưng Yên chuẩn bị công tác phòng chống thiên tai năm 2019

Thứ sáu - 03/05/2019 08:45

Để chủ động phòng, chống và ứng phó kịp thời với những diễn biến bất thường của thời tiết, thiên tai năm 2019, giảm thiểu đến mức thấp nhất thiệt hại do thiên tai gây ra, bảo đảm đời sống, ổn định sản xuất của nhân dân, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, UBND tỉnh vừa ban hành Chỉ thị về việc tăng cường công tác quản lý đê điều, chuẩn bị sẵn sàng hộ đê, bảo đảm an toàn công trình thủy lợi và phòng, chống thiên tai năm 2019.


Theo chỉ thị, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu thủ trưởng các ban, sở, ngành, đoàn thể tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố tổ chức thực hiện một số việc trọng tâm sau:


Công tác tu bổ, duy tu bảo dưỡng đê điều, khắc phục sự cố đê điều và các công trình đang thi công liên quan đến đê điều: Chủ động xử lý những sự cố phát sinh đột xuất trước, trong mùa lũ, bão và tu bổ thêm đối với các hạng mục cần thiết khác nhằm hạn chế đến mức thấp nhất các sự cố khi có lũ, bão; đặc biệt quan tâm xử lý sự cố nứt đê, sạt lở kè, các cống dưới đê bị sự cố trong thời gian vừa qua như: Cống xả trạm bơm Liên Nghĩa (Văn Giang), Trạm bơm Nghi Xuyên (Khoái Châu). Tăng cường kiểm tra, đôn đốc, phát hiện và giải quyết kịp thời các khó khăn, vướng mắc để đẩy nhanh tiến độ việc nâng cấp đê, duy tu bảo dưỡng chống xuống cấp hệ thống đê điều bảo đảm kịp thời đưa công trình vào chống lũ năm 2019. Sở Nông nghiệp và PTNT phối hợp với UBND các huyện, thành phố và các đơn vị liên quan chỉ đạo các nhà thầu thi công tập trung mọi nguồn lực đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình liên quan đến đê điều và xây dựng các phương án bảo đảm an toàn cho công trình khi có lũ, bão. 


Bảo đảm an toàn các cống dưới đê trong lũ, bão: Đối với cống qua đê đã xảy ra sự cố do lũ những năm trước, cống mới xây dựng nhưng chưa được làm việc trong điều kiện có lũ cao hoặc cống đang xây dựng cần phải xây dựng phương án bảo vệ cụ thể để chủ động xử lý khi có sự cố xảy ra. Tổ chức kiểm tra, rà soát, đánh giá chất lượng các cống dưới đê để phát hiện các cống yếu, các cống bị hư hỏng để sửa chữa, hoành triệt cống tạm thời hoặc hoành triệt vĩnh viễn đối với các cống không bảo đảm an toàn. Đối với các cống xung yếu phải có phương án bảo vệ báo cáo cấp có thẩm quyền chấp thuận, giao nhiệm vụ cụ thể cho tổ chức, cá nhân để chủ động chuẩn bị các điều kiện và tổ chức thực hiện. Việc sử dụng cống dưới đê trong mùa lũ phải chấp hành nghiêm ngặt quy trình vận hành. Đối với các cống do Công ty TNHH Một thành viên khai thác công trình thủy lợi tỉnh quản lý, đơn vị quản lý phải phối hợp chặt chẽ giữa đơn vị và địa phương trong việc thực hiện phương án bảo vệ, xử lý các sự cố.
Chủ động, chuẩn bị sẵn sàng hộ đê trong lũ, bão: Sở Nông nghiệp và PTNT phối hợp với UBND các huyện, thành phố có đê tiến hành tổng kiểm tra đánh giá chất lượng đê điều, phát hiện những hư hỏng, các yếu tố bất lợi có nguy cơ đe dọa an toàn đê điều, để xây dựng phương án hộ đê tương ứng với từng tuyến đê, từng khu vực trọng điểm theo phương châm “4 tại chỗ”; phối hợp chặt chẽ với lực lượng quân đội đóng trên địa bàn để chuẩn bị hộ đê theo phương án và kế hoạch được duyệt. UBND các cấp, các ban, sở, ngành của tỉnh theo chức năng, nhiệm vụ chủ động triển khai các biện pháp bảo đảm an toàn cho đê, đặc biệt là các vị trí đê xung yếu; chuẩn bị sẵn sàng tổ chức phương án hộ đê, phương án ứng phó trong điều kiện có bão, lũ lớn, lũ đặc biệt lớn. Căn cứ phương án hộ đê năm 2019, chỉ đạo chuẩn bị đủ số lượng, chủng loại vật tư dự trữ hộ đê cho từng tuyến; ngoài số vật tư dự trữ của Nhà nước hiện có trên địa bàn, cần có kế hoạch huy động vật tư, thiết bị trong nhân dân trong trường hợp có sự cố xảy ra (kể cả vật tư, thiết bị của các doanh nghiệp, cơ quan đóng trên địa bàn). Tổ chức diễn tập phương án hộ đê, kiểm tra việc chuẩn bị vật tư, lực lượng, phương tiện, kỹ thuật, chỉ huy và thông tin hai chiều để bổ khuyết kịp thời những thiếu sót, tồn tại; tập huấn nghiệp vụ cho các lực lượng tham gia hộ đê, đặc biệt là lực lượng quân đội được bố trí trên địa bàn. UBND các huyện, thành phố có đê quán triệt, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát các xã, phường ven đê tổ chức lực lượng và thực hiện nghiêm công tác tuần tra, canh gác bảo vệ đê điều trong mùa mưa lũ theo hướng dẫn tại Thông tư số 01/2009/TT-BNN ngày 6.1.2009 của Bộ Nông nghiệp và PTNT; tổ chức dọn dẹp, phát quang mái đê, chân đê để phục vụ công tác tuần tra canh gác đê và xử lý sự cố giờ đầu trong mùa mưa, lũ.


Về công tác quản lý đê điều, UBND các huyện, thành phố có đê tăng cường kiểm tra, rà soát tình hình vi phạm pháp luật về đê điều trên địa bàn; kiên quyết ngăn chặn, xử lý dứt điểm các hành vi vi phạm theo quy định của pháp luật; chỉ đạo kiểm tra việc chấp hành quyết định cho phép của chủ đầu tư các công trình liên quan đến đê điều theo quy định của Luật Đê điều; xử lý dứt điểm hành vi lấn chiếm mặt đê, mái đê, hành lang bảo vệ đê ảnh hưởng đến an toàn đê và khả năng thoát lũ xong trước ngày 15.5.2019. Đối với công tác quản lý khai thác, vận chuyển, kinh doanh cát trên địa bàn tỉnh, thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 447/CT-TTg ngày 25.3.2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường xử lý vi phạm pháp luật về đề điều và quản lý việc khai thác, vận chuyển, kinh doanh cát sỏi gây ảnh hưởng đến an toàn đê điều. Các sở, ngành: Xây dựng, Giao thông Vận tải, Tài nguyên và Môi trường, Nông nghiệp và PTNT, Công an tỉnh; các địa phương và cơ quan có liên quan theo chức năng nhiệm vụ chỉ đạo việc kiểm tra, xử lý nghiêm các hoạt động thăm dò, khai thác, nạo vét, tập kết, vận chuyển, kinh doanh cát trái phép, sai phép; kiến nghị thu hồi việc vi phạm giấy phép đã cấp; đình chỉ các hoạt động thăm dò, khai thác, tập kết, kinh doanh, vận chuyển cát trái phép gây ảnh hưởng đến an toàn đê điều, sạt lở bờ sông và không bảo đảm điều kiện an toàn. Sở Tài nguyên và Môi trường chủ động tăng cường thanh tra, kiểm tra việc chấp hành pháp luật về quản lý, khai thác tài nguyên khoáng sản; xử lý nghiêm, kiến nghị xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm như khai thác cát, bến bãi tập kết cát và vật liệu xây dựng ven sông sử dụng đất, cho thuê đất trái thẩm quyền. Công an tỉnh xây dựng phương án, kế hoạch tuần tra, kiểm tra cụ thể và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm khai thác, tập kết, vận chuyển cát trái phép trên tuyến sông Hồng, sông Luộc theo quy định của pháp luật; chỉ đạo các đơn vị trực thuộc và công an các huyện, thành phố phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng xây dựng cơ chế phối hợp trong chỉ đạo, kiểm tra, xử lý vi phạm pháp luật về khai thác, tập kết, vận chuyển cát trái phép, ảnh hưởng đến an toàn đê điều. Sở Giao thông Vận tải, UBND các huyện, thành phố tăng cường chỉ đạo kiểm tra, rà soát hệ thống bến bãi tập kết cát và vật liệu xây dựng ven sông; đình chỉ, giải tỏa hoạt động của các bến bãi trái phép; sắp xếp, quy hoạch hệ thống bến bãi phù hợp, không để ảnh hưởng đến an toàn đê điều, giảm ô nhiễm môi trường.


Về công tác bảo đảm an toàn công trình thủy lợi: Tổ chức tổng kết, đánh giá rút kinh nghiệm công tác bảo đảm an toàn công trình thủy lợi trên địa bàn; phân công cụ thể trách nhiệm của các cơ quan quản lý chuyên ngành và chính quyền các cấp trong việc thực hiện chức năng quản lý nhà nước về quản lý an toàn công trình thủy lợi. Tổ chức thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật, xử lý kiên quyết đối với các tổ chức, cá nhân không thực hiện đầy đủ quy định của pháp luật về quản lý an toàn công trình thủy lợi; tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm về quản lý chất lượng công trình xây dựng đối với các hoạt động đầu tư xây dựng, sửa chữa, nâng cấp các công trình thủy lợi trên địa bàn. Xây dựng, phê duyệt phương án ứng phó thiên tai, phương án ứng phó với tình huống khẩn cấp cho công trình; tổ chức hướng dẫn, tuyên truyền và tổ chức diễn tập phương án ứng phó với các tình huống khẩn cấp. Các đơn vị khai thác công trình thủy lợi củng cố lực lượng bảo đảm đủ năng lực chuyên môn về quản lý, vận hành; thường xuyên theo dõi, kiểm tra công trình trước, trong và sau mùa mưa, lũ nhằm phát hiện sớm những nguy cơ gây mất an toàn công trình; nâng cao năng lực cảnh báo, dự báo khí tượng thủy văn chuyên dùng và áp dụng các công nghệ tiên tiến hỗ trợ điều tiết thủy lợi phục vụ chỉ đạo, vận hành; vận hành thử các trạm bơm tiêu, cống tiêu, cửa van, thiết bị và bố trí đủ thiết bị dự phòng bảo đảm vận hành công trình trong mọi tình huống; khơi thông hệ thống kênh tiêu để chủ động tiêu úng; tổ chức kiểm tra, đánh giá an toàn công trình thuộc phạm vi quản lý trên địa bàn; trên cơ sở đó, lập danh mục các công trình hư hỏng, xuống cấp có nguy cơ mất an toàn và đề xuất kinh phí sửa chữa, khắc phục; sửa chữa ngay các công trình, hạng mục công trình có nguy cơ mất an toàn trước mùa mưa, lũ, tránh để xảy ra sự cố mất an toàn cho công trình. Đôn đốc, kiểm tra các công trình đang thi công xây dựng, bảo đảm hoàn thành tiến độ, chống úng an toàn; đặc biệt là công trình cải tạo, nâng cấp đê tả sông Luộc. Tăng cường công tác thông tin, truyền thông, phổ biến chính sách, pháp luật về thủy lợi nhằm nâng cao hiệu quả quản lý, khai thác, bảo đảm an toàn công trình, nâng cao nhận thức, năng lực ứng phó của người dân; tuyên truyền, vận động người dân tham gia bảo vệ công trình thủy lợi. Sở Nông nghiệp và PTNT chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan kiểm tra việc thực hiện công tác bảo đảm an toàn công trình thủy lợi trên địa bàn; tổng hợp tình hình, kết quả kiểm tra, đánh giá an toàn công trình thủy lợi trước mùa mưa, lũ, báo cáo UBND tỉnh và Bộ Nông nghiệp và PTNT trước ngày 15.5.2019…

Tác giả bài viết: Nguyễn Anh Tuấn (cập nhập)

Nguồn tin: baohungyen.vn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

SỐ XÃ ĐẠT CHUẨN NTM

Xã đạt chuẩn NTM

SỐ XÃ ĐẠT CHUẨN NTM NÂNG CAO

Xã đạt chuẩn NTMNC

SỐ HUYỆN ĐẠT CHUẨN NTM

Huyện đạt chuẩn NTM

VIDEO - PHÓNG SỰ

HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG

BÁO CÁO TRỰC TUYẾN

CSDL
Hệ thống văn bản do tỉnh ban hành
Công báo tỉnh Hưng Yên
Thư điện tử công vụ
1 cua dien tu

BẢN ĐỒ HƯNG YÊN

Ban do hanh chinh Hung Yen

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang truy cậpĐang truy cập : 56

Máy chủ tìm kiếm : 45

Khách viếng thăm : 11


Hôm nayHôm nay : 225

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 68785

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 4536662