01:29 Thứ tư, 18/05/2022

Trang chủ » Tin Tức » Tin tức tổng hợp

Hưng Yên: Hiệu quả dòng vốn tín dụng “chảy” vào nông nghiệp, nông thôn

Thứ ba - 11/02/2020 09:41

Hiện nay, những chính sách tín dụng phát triển nông nghiệp, nông thôn của nước ta đã phát huy vai trò quan trọng trong việc tạo nguồn lực phát triển khu vực nông nghiệp, nông thôn, góp phần thúc đẩy sản xuất, chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng tích cực… Với trần lãi suất cho vay ngắn hạn thấp hơn so với các lĩnh vực khác, các gói tín dụng phù hợp được đưa ra với từng lĩnh vực, nhiều giải pháp hỗ trợ cho vay được đẩy mạnh… đã giúp tăng trưởng tín dụng trong lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn luôn cao hơn mức tăng trưởng các lĩnh vực khác trong hoạt động ngân hàng.
 

Hướng dẫn khách hàng vay vốn tại Agribank chi nhánh Hưng Yên

Hướng dẫn khách hàng vay vốn tại Agribank chi nhánh Hưng Yên


Trên địa bàn tỉnh, nguồn vốn phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn hiện đang chiếm tỷ trọng cao nhất trong tổng số các chương trình tín dụng. Đây là tín hiệu vui cho hoạt động tín dụng dẫn vốn tới nông dân, góp phần thúc đẩy phát triển sản xuất, kinh doanh, cải thiện kinh tế gia đình. Theo tổng hợp số liệu của Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh, tính đến hết tháng 12.2019, dư nợ cho vay phát triển nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh đạt trên 30.749  tỷ đồng, chiếm 50,2%  tổng dư nợ, tăng 3.745 tỷ đồng (tỷ lệ tăng 13,9%) so với đầu năm 2019. Toàn tỉnh có trên 145,7 nghìn khách hàng còn dư nợ từ chương trình cho vay phát triển nông nghiệp, nông thôn.

 

Đồng chí Đặng Sỹ Hoà, Giám đốc Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh cho biết: “Ngân hàng Nhà nước chỉ đạo các tổ chức tín dụng coi nông nghiệp, nông thôn là một trong các lĩnh vực ưu tiên hàng đầu trong đầu tư và mở rộng tín dụng. Các ngân hàng chủ động cân đối nguồn vốn để đáp ứng đầy đủ, kịp thời nhu cầu vốn phục vụ doanh nghiệp, người dân đầu tư phát triển kinh tế nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới”.

 

Để khuyến khích phát triển nông nghiệp, nông thôn, thời gian qua, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo thực hiện các chính sách tín dụng ưu đãi đối với phát triển nông nghiệp, nông thôn, tiêu biểu như: Nghị định 55/2015/NĐ-CP ngày 9 tháng 6 năm 2015 của Chính phủ về chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn; Nghị định số 116/2018/NĐ-CP ngày 7.9.2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 55/2015/NĐ-CP về chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn; Quyết định số 68/2013/QĐ-TTg ngày 14.11.2013 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ nhằm giảm tổn thất trong nông nghiệp; Nghị quyết số 30/NQ – CP ngày 7.3.2017 của Chính phủ về chương trình cho vay khuyến khích phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, nông nghiệp sạch.


Nhìn chung, quy định trần lãi suất cho vay ngắn hạn bằng VND đối với lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn hiện thấp hơn từ 1%-2% lãi suất cho vay các lĩnh vực sản xuất, kinh doanh khác; các ngân hàng chủ động cân đối nguồn vốn để đáp ứng đầy đủ, kịp thời nhu cầu vốn cho lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn và triển khai nhiều chương trình tín dụng đặc thù, do vậy, các đối tượng khách hàng trong lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn có điều kiện tiếp cận được nhiều hơn nguồn vốn tín dụng ngân hàng.


Việc triển khai thực hiện những chính sách trên đã góp phần khơi thông nguồn vốn tín dụng vào lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn. Tín dụng của ngành ngân hàng cho khu vực này đã có sự tăng trưởng mạnh mẽ. Nếu như trước đây, chỉ có Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cho vay lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn thì hiện nay trên địa bàn tỉnh có trên 10 chi nhánh ngân hàng thương mại, hệ thống quỹ tín dụng nhân dân và Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tham gia cho vay lĩnh vực này. Số liệu thống kê của Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh cho thấy, dư nợ tín dụng đối với lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn tăng trưởng qua các năm, với tốc độ tăng trưởng bình quân 5 năm trở lại đây đạt trên 15% và luôn cao hơn tốc độ tăng trưởng tín dụng chung của nền kinh tế. Kết quả đầu tư tín dụng trong nông nghiệp, nông thôn đã góp phần không nhỏ giúp người dân, doanh nghiệp có vốn đầu tư sản xuất, kinh doanh trong lĩnh vực nông nghiệp và đáp ứng nhu cầu tiêu dùng của người dân khu vực nông thôn, thúc đẩy tăng trưởng đối với ngành nông nghiệp, thủy sản, phát triển hợp tác xã, cải thiện kinh tế hộ gia đình, xây dựng nông thôn mới.

 

Nổi bật trong hoạt động tín dụng nông nghiệp, nông thôn là Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam (Agribank) Chi nhánh Hưng Yên.  Đồng chí Nguyễn Đức Mạnh, Giám đốc Agribank Chi nhánh Hưng Yên cho biết: "Trong những năm qua, Agribank Chi nhánh Hưng Yên đã bám sát định hướng phát triển kinh tế của tỉnh, định hướng kinh doanh của ngành và tranh thủ sự lãnh đạo, ủng hộ của chính quyền địa phương các cấp, do đó đã triển khai thực hiện tốt chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn". Tính đến hết tháng 12.2019, tổng dư nợ của Agribank chi nhánh Hưng Yên đạt trên 9.187 tỷ đồng. Agribank Chi nhánh Hưng Yên dành vốn đầu tư chủ yếu phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn như: Hộ sản xuất hàng hóa, hộ làm kinh tế trang trại  thực hiện chuyển dịch cơ cấu vật nuôi, cây trồng, mô hình kinh tế vườn, ao, chuồng…Hầu hết khách hàng sử dụng vốn mang lại hiệu quả kinh tế cao, tạo  việc làm, tăng thu nhập cho người lao động. Chị Ngô Thị Thi, xã Đồng Thanh (Kim Động) chia sẻ: “Gia đình tôi phát triển mô hình trang trại trồng cam quy mô nhỏ. Trước đây tôi tiếp cận nguồn vốn tín dụng rất khó khăn. Khi Nghị định số 116/2018/NĐ-CP có hiệu lực thi hành, tôi được vay vốn 100 triệu đồng từ Chi nhánh Ngân hàng Nông Nghiệp và Phát triển nông thôn Hưng Yên với thủ tục đơn giản. Nguồn vốn này giúp gia đình phát triển sản xuất, đầu tư trang trại bước đầu cho kết quả tốt”. Gia đình chị Ngô Thị Thi là một trong hàng nghìn gia đình nông dân trong tỉnh được tiếp cận nguồn vốn tín dụng cho phát triển kinh tế nông nghiệp, nông thôn.


Mặc dù đạt được những kết quả tích cực, song chương trình tín dụng phát triển nông nghiệp, nông thôn còn bộc lộ một số khó khăn, hạn chế như: Tiến độ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền trên đất còn chậm làm giảm cơ hội thế chấp tài sản vay vốn ngân hàng. Sản xuất nông nghiệp vẫn luôn là lĩnh vực tiềm ẩn nhiều rủi ro nhưng các cơ chế xử lý, phòng ngừa rủi ro như bảo hiểm trong nông nghiệp chưa được triển khai mạnh mẽ nên đã ảnh hưởng đến năng lực tài chính và khả năng trả nợ ngân hàng của khách hàng vay vốn khi gặp rủi ro trong sản xuất, kinh doanh. Đồng thời, thị trường tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp thiếu ổn định, nhiều doanh nghiệp, hộ dân chưa có nguồn lực tài chính tốt, chưa có nhiều mô hình sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao bài bản, hiệu quả và phương án trả nợ vay chưa khả thi, tạo áp lực trong quản lý rủi ro cho các tổ chức tín dụng. 


Để dòng vốn tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn tiếp tục được khơi thông hiệu quả, Ngân hàng Nhà nước cần chỉ đạo các tổ chức tín dụng đẩy mạnh cho vay phục vụ phát triển sản xuất nông nghiệp,  nhu cầu đời sống, tiêu dùng khu vực nông thôn. Các tổ chức tín dụng cần đa dạng hóa các sản phẩm tín dụng, nhất là các hình thức cho vay theo tổ, nhóm liên kết và cho vay theo chuỗi liên kết,  áp dụng linh hoạt các tài sản bảo đảm thế chấp để vay vốn ngân hàng như: tài sản trên đất (nhà xưởng), tài sản hình thành từ vốn vay, dự án đầu tư... của hộ nông dân, trang trại, doanh nghiệp và hợp tác xã. 

Tác giả bài viết: Nguyễn Anh Tuấn (cập nhập)

Nguồn tin: baohungyen.vn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

SỐ XÃ ĐẠT CHUẨN NTM

Xã đạt chuẩn NTM

SỐ XÃ ĐẠT CHUẨN NTM NÂNG CAO

Xã đạt chuẩn NTMNC

SỐ HUYỆN ĐẠT CHUẨN NTM

Huyện đạt chuẩn NTM

VIDEO - PHÓNG SỰ

HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG

BÁO CÁO TRỰC TUYẾN

CSDL
Công báo tỉnh Hưng Yên
Hệ thống văn bản do tỉnh ban hành
Thư điện tử công vụ
1 cua dien tu

BẢN ĐỒ HƯNG YÊN

Ban do hanh chinh Hung Yen

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang truy cậpĐang truy cập : 15


Hôm nayHôm nay : 233

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 68793

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 4536670