16:24 Thứ hai, 16/05/2022

Trang chủ » Tin Tức » Tin tức tổng hợp

Đẩy nhanh tiến độ lập các quy hoạch trọng tâm

Thứ năm - 30/07/2020 11:13

Thực hiện Chương trình phát triển đô thị quốc gia và Quy hoạch xây dựng vùng tỉnh, những năm qua, tỉnh đã rà soát, đánh giá tổng thể hệ thống đô thị tỉnh làm cơ sở để xây dựng chương trình, lập quy hoạch xây dựng cho từng đô thị, nhằm phục vụ cho việc nâng cấp, nâng loại đô thị, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ kinh tế - xã hội của tỉnh.
 

Tỉnh Hưng Yên được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt nhiệm vụ lập quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050

Tỉnh Hưng Yên được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt nhiệm vụ lập quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050


Quy hoạch xây dựng vùng tỉnh Hưng Yên đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050 được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 268/QĐ-UBND ngày 17.2.2012. Tại đồ án quy hoạch đã xác định quy mô phát triển không gian tỉnh đến năm 2030 tầm nhìn đến năm 2050, với mục tiêu xây dựng Hưng Yên là tỉnh công nghiệp, dịch vụ, nông nghiệp, đô thị và đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao. Định hướng phát triển không gian đô thị gồm: Đô thị trung tâm vùng – thành phố Hưng Yên; các đô thị tiểu vùng: Mỹ Hào, Văn Giang, Bô Thời - Dân Tiến; các đô thị trung tâm các huyện. Định hướng phát triển không gian các khu vực kinh tế chuyên ngành: Khu vực phát triển công nghiệp, nông nghiệp, du lịch… Lấy hạt nhân là các đô thị lõi, tạo động lực phát triển cho những khu vực lân cận. 


Thời gian qua, thực hiện đồ án quy hoạch xây dựng vùng tỉnh, không gian đô thị vùng tỉnh được hình thành theo chuỗi 4 khu vực đô thị trung tâm gồm: Khu vực phía Tây Bắc tỉnh lấy đô thị Văn Giang làm hạt nhân, phát triển gắn kết với khu vực Như Quỳnh – Văn Lâm; khu vực phía Đông Bắc lấy đô thị Mỹ Hào làm vùng lõi, phát triển gắn kết với khu vực Yên Mỹ, có lợi thế là những tuyến giao thông trọng điểm kết nối với một số tỉnh, thành phố trong vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ như Hà Nội, Hải Phòng… khu vực giữa tỉnh được xác định với đô thị lõi là đô thị Bô Thời – Dân Tiến và thị trấn Khoái Châu; khu vực phía Nam tỉnh gồm thành phố Hưng Yên và vùng phụ cận hai huyện Kim Động, Tiên Lữ với lợi thế là đô thị trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa – xã hội, là đầu mối giao thông quan trọng của tỉnh. 


Hiện nay, công tác quy hoạch xây dựng trên địa bàn tỉnh có nhiều chuyển biến tích cực, đổi mới với tầm nhìn, định hướng dài hạn. Số lượng đồ án quy hoạch xây dựng tăng lên đáng kể, chất lượng đồ án quy hoạch ngày càng được nâng cao. Đến nay, những đồ án quy hoạch chung đô thị, các khu đô thị trọng điểm như: Thành phố Hưng Yên, huyện Văn Giang, huyện Văn Lâm và thị xã Mỹ Hào đã lập và được phê duyệt quy hoạch chung xây dựng. Huyện Yên Mỹ đã hoàn thành lập Quy hoạch xây dựng vùng huyện, đang trình UBND tỉnh xem xét, cho ý kiến... Ngoài ra, UBND tỉnh còn chỉ đạo các cơ quan, tổ chức có liên quan, tổ chức lập các đồ án quy hoạch có ý nghĩa quan trọng như: Quy hoạch chung xây dựng vùng bãi ngoài đê sông Hồng; Quy hoạch chung đô thị Bô Thời – Dân Tiến (Khoái Châu); Quy hoạch chung xây dựng dọc tuyến đường nối 2 cao tốc Hà Nội - Hải Phòng và Cầu Giẽ - Ninh Bình, làm căn cứ lập các đồ án quy hoạch phân khu xây dựng, các dự án đầu tư xây dựng thành phần. Từ quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội, các quy hoạch chuyên ngành và quy hoạch xây dựng chi tiết trên địa bàn tỉnh đã được triển khai đồng bộ, đưa công tác quy hoạch đi trước một bước, từ đó làm cơ sở lập dự án và thu hút đầu tư trên địa bàn tỉnh.


Có thể thấy, chất lượng các đồ án quy hoạch của tỉnh thời gian qua từng bước được nâng lên, có tính khả thi cao, quá trình thực hiện ít bị điều chỉnh. Nâng cao trách nhiệm trong việc quản lý thực hiện quy hoạch, Sở Xây dựng đã tham mưu với UBND tỉnh tổ chức rà soát, sắp xếp, quy hoạch các dự án sản xuất ngoài khu công nghiệp, lập phương án quy hoạch các khu công nghiệp làm cơ sở để tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp tiếp cận đất đai, nhanh chóng triển khai đầu tư dự án đi vào hoạt động. Việc triển khai thực hiện các dự án phù hợp với định hướng quy hoạch, cơ bản đáp ứng yêu cầu, mục tiêu đặt ra: Đã hình thành, phát triển không gian đô thị lớn, phát triển các khu công nghiệp tập trung; thị xã Mỹ Hào đạt tiêu chí đô thị loại IV; thành phố Hưng Yên cơ bản đạt tiêu chí đô thị loại II; các khu vực huyện Văn Giang, thị trấn Như Quỳnh, Yên Mỹ, khu vực Bô Thời - Dân Tiến (Khoái Châu) đang được tập trung đầu tư xây dựng, đáp ứng tiêu chí đô thị loại IV. 


Ngày 2.3.2020, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 323/QĐ-TTg phê duyệt nhiệm vụ lập Quy hoạch chung đô thị Văn Giang đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2050 theo tiêu chí đô thị loại II. Ngày 6.5.2020, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1141/QĐ-UBND phê duyệt nhiệm vụ lập Quy hoạch chung thị xã Mỹ Hào đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2050 theo tiêu chí đô thị loại III. Đây là những quy hoạch trọng tâm, có vai trò quyết định tới tốc độ đô thị hóa, phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong thời gian tới. Thời gian qua, Sở Xây dựng đã tổ chức lập nhiệm vụ quy hoạch chung đô thị Văn Giang; tham mưu UBND tỉnh trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt nhiệm vụ đồ án quy hoạch chung đô thị Văn Giang; tổ chức lập, trình UBND tỉnh phê duyệt dự toán chi phí lập đồ án quy hoạch chung đô thị Văn Giang. Cùng với đó, Sở  cũng tham mưu, trình UBND tỉnh các đồ án: Điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu A- Khu đô thị mới phía Đông huyện Văn Giang; Điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Trung tâm Đào tạo bóng đá trẻ PVF; tham mưu, trình UBND tỉnh các đồ án: Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 cụm công nghiệp Quảng Lãng – Đặng Lễ; Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 cụm công nghiệp Phạm Ngũ Lão – Nghĩa Dân… Ngày 19.6.2020, Thủ tướng Chính phủ phê duyệt nhiệm vụ lập quy hoạch tỉnh Hưng Yên thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 tại Quyết định số 870/QĐ-TTg. Phạm vi lập quy hoạch gồm toàn bộ phạm vi phần lãnh thổ của tỉnh với tổng diện tích tự nhiên hơn 930,2km2, với 10/10 đơn vị hành chính: Thành phố Hưng Yên, thị xã Mỹ Hào và 8 huyện: Ân Thi, Khoái Châu, Kim Động, Phù Cừ, Tiên Lữ, Văn Giang, Văn Lâm, Yên Mỹ... UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ngành, địa phương phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư khẩn trương tiến hành các bước lập quy hoạch tỉnh theo chỉ đạo của Chính phủ. Việc lập quy hoạch cần bảo đảm yếu tố về định hướng phát triển, sắp xếp không gian và phân bổ nguồn lực cho hoạt động kinh tế - xã hội phải đồng bộ với quy hoạch cấp quốc gia, cấp vùng được cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định, hướng đến mục tiêu phát triển bền vững trên cả 3 trụ cột: Kinh tế, xã hội và môi trường; đồng thời, bảo đảm tính liên kết, đồng bộ, khai thác và sử dụng hiệu quả hệ thống kết cấu hạ tầng hiện có giữa các ngành và các vùng liên huyện, các địa phương trên địa bàn tỉnh.

Tác giả bài viết: Nguyễn Anh Tuấn (cập nhập)

Nguồn tin: baohungyen.vn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

SỐ XÃ ĐẠT CHUẨN NTM

Xã đạt chuẩn NTM

SỐ XÃ ĐẠT CHUẨN NTM NÂNG CAO

Xã đạt chuẩn NTMNC

SỐ HUYỆN ĐẠT CHUẨN NTM

Huyện đạt chuẩn NTM

VIDEO - PHÓNG SỰ

HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG

BÁO CÁO TRỰC TUYẾN

CSDL
Công báo tỉnh Hưng Yên
Hệ thống văn bản do tỉnh ban hành
Thư điện tử công vụ
1 cua dien tu

BẢN ĐỒ HƯNG YÊN

Ban do hanh chinh Hung Yen

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang truy cậpĐang truy cập : 59

Máy chủ tìm kiếm : 3

Khách viếng thăm : 56


Hôm nayHôm nay : 4301

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 60581

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 4528458