Xây dựng nông thôn mới cần quan tâm hơn đến văn hóa và môi trường

Toàn cảnh hội thảo sáng ngày 5-10.

Theo báo cáo tại hội thảo, đến nay đã có 4.554 xã (51,16%) số xã đạt chuẩn nông thôn mới (NTM), bình quân mỗi xã cả nước đạt 15,32 tiêu chí xây dựng nông thôn mới/xã (19 tiêu chí xây dựng NTM). Có thể khẳng định kết quả xây dựng NTM 10 năm qua của nước ta là rất to lớn, toàn diện, tạo nên những chuyển biến mạnh mẽ, thậm chí có thể nói là chưa từng có trong lịch sử phát triển nông thôn Việt Nam. Trước năm 2010, xuất phát điểm của nông thôn nước ta rất thấp, cả nước không có xã nào đạt đủ 19 tiêu chí NTM. Số xã đạt 15-18 tiêu chí chỉ chiếm 0,8%, trong khi số xã đạt dưới 5 tiêu chí chiếm tới 44,3%. Bình quân cả nước chỉ đạt 4,7 tiêu chí/xã.

Có 4 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương đã hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM là Nam Định, Đồng Nai, Bình Dương, Đà Nẵng. Đây là 4 tỉnh đầu tiên của cả nước có 100% số xã đạt chuẩn NTM, trong đó Nam Định và Đồng Nai là 2 tỉnh có 100% huyện đạt chuẩn, hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM. Cả nước đã có gần 100 đơn vị cấp huyện, thị xã được công nhận đạt chuẩn, hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM.

Phát biểu khai mạc hội thảo, Bộ trưởng Bộ NN&PTNT Nguyễn Xuân Cường gợi mở: Hội thảo là dịp để lấy ý kiến của các chuyên gia, các nhà khoa học, lãnh đạo các bộ ngành và địa phương đóng góp cho công tác chuẩn bị tổng kết, đánh giá kết quả xây dựng NTM giai đoạn 2011-2020 một cách khách quan; đồng thời đóng góp ý kiến thiết thực để xây dựng kế hoạch, nhiệm vụ cho xây dựng NTM trong giai đoạn mới. 

Các ý kiến phát biểu tại hội thảo đều khẳng định, chương trình xây dựng NTM thể hiện sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, Chính phủ đối với nông nghiệp, nông dân, nông thôn. Nhờ đó, bộ mặt nông thôn nước ta đã có bước thay đổi, đời sống của người dân vùng nông thôn đã từng bước được cải thiện, nâng cao. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, các đại biểu cũng chỉ ra hàng loạt các bất cập còn tồn tại: Văn hóa vùng nông thôn vẫn chưa được khai thác, phát huy hết tiềm năng để nâng cao đời sống tinh thần, bản sắc văn hóa các vùng miền. Vấn đề môi trường vẫn chưa thực hiện tốt dẫn đến tình trạng một số vùng nông thôn bị ô nhiễm, an ninh- trật tự ở một số vùng nông thôn vẫn diễn biến phức tạp... Vì vậy, các đại biểu đề nghị xây dựng nông thôn mới trong thời gian tới cần quan tâm đến những vấn đề này hơn nữa. Nhằm hướng tới mục tiêu xây dựng nông thôn Việt Nam xanh, sạch, đẹp, người dân vùng nông thôn có cuộc sống khá giả, bảo vệ và phát huy được bản sắc văn hóa các dân tộc, các vùng miền, an ninh- trật tự vững mạnh, cần phải tiếp tục đẩy mạnh tái cơ cấu ngành nông nghiệp Việt Nam theo hướng sản xuất hàng hóa tập trung, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của thị trường. Thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp thành công, góp phần quan trọng xây dựng NTM ngày càng hiệu quả, thực chất và bền vững.