23:04 Thứ ba, 16/08/2022

Trang chủ » Tin Tức » Tin tức nông thôn mới

Xã Cẩm Xá – Thị xã Mỹ Hào với những đổi thay khi xây dựng nông thôn mới nâng cao

Thứ năm - 30/12/2021 13:12
Xã Cẩm Xá được công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2016, là xã có tỷ trọng lao động hoạt động trong nông nghiệp còn cao. Lao động chủ yếu của xã là lao động phổ thông, hạn chế trong việc tiếp thu và áp dụng các tiến bộ kỹ thuật và công nghệ mới trong sản xuất.

Với quyết tâm cao của toàn hệ thống chính trị để thực hiện nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới, cũng như là cơ hội để phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, căn cứ các văn bản chỉ đạo của cấp trên về Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới, UBND xã đã kịp thời ban hành các quyết định kiện toàn Ban chỉ đạo, Ban quản lý, Ban giám sát, Ban tuyên truyền về chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới của xã.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của BCĐ chương trình xây dựng nông thôn mới của tỉnh và thị xã tập trung đẩy nhanh tiến độ xây dựng nông thôn mới, Ban chỉ đạo NTM của xã đã thường xuyên hướng dẫn, kiểm tra chỉ đạo các ban ngành, đoàn thể của xã và các tiểu ban ở các thôn cơ bản thực hiện tốt nghị quyết của Đảng ủy, kế hoạch của UBND xã.  Đảng ủy, UBND xã, Ban chỉ đạo xã  đã triển khai đầy đủ các văn bản hướng dẫn của tỉnh, của thị xã về xây dựng nông thôn mới nâng cao năm 2021.

Ban chỉ đạo xã đã phối hợp chặt chẽ với đơn vị tư vấn, các cơ quan chức năng cấp trên chỉ đạo các ban ngành, đoàn thể, bộ phận của xã, chỉ đạo ban giám sát cộng đồng, ban tổ chức thi công, thường xuyên theo dõi, giám sát, đôn đốc các công trình đang xây dựng, góp phần tích cực trong việc nâng cao chất lượng các công trình xây dựng nông thôn mới trên địa bàn xã.Các cán bộ phụ trách công tác xây dựng NTM, các ngành, đoàn thể hàng năm đều được tập huấn nâng cao năng lực, kiến thức, đáp ứng yêu cầu công tác và đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ được giao. 

Hàng tháng, hàng quý,  Ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới của xã báo cáo kết quả thực hiện, tồn tại, vướng mắc và các giải pháp thực hiện, tham mưu triển khai kịp thời các văn bản chỉ đạo của cấp trên.

Xã Cẩm Xá thực hiện nghiêm túc việc thành lập, kiện toàn, phân công nhiệm vụ Ban chỉ đạo, Ban quản lý xã. Bộ máy lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, điều hành, thực hiện Chương trình MTQG xây dựng NTM cấp xã được quan tâm, kiện toàn, củng cố và được phân công, phân cấp phụ trách lĩnh vực và địa bàn cụ thể. Công tác kiểm tra, chỉ đạo, đôn đốc và giải quyết, tháo gỡ khó khăn cho cơ sở được tăng cường, có trọng tâm, trọng điểm nên đã triển khai kịp thời, có hiệu quả các nhiệm vụ về phát triển KT-XH, xây dựng NTM theo đúng hướng dẫn của các cấp. 

Thành lập, kiện toàn Ban phát triển thôn, Ban giám sát thôn để chỉ đạo và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới trong thôn, xóm. Tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia tích cực vào phong trào cả nước chung tay xây dựng nông thôn mới.

Đến nay qua rà soát, tự đánh giá kết quả thực hiện các tiêu chí nông thôn mới xã Cẩm Xá có 19/19 tiêu chí đạt  theo bộ tiêu chí xây dựng nông thôn mới nâng cao tại Quyết định 3202/QĐ-UBND ngày 13/12/2017 của UBND tỉnh Hưng Yên.

Đường giao thông được trải apphan 4km (trong đó 3km đường đê; 1 km đường trục xã); Đổ bê tông 36,8 km (trong đó 5,4 km đường trục xã; 20,4 km đường thôn, xóm; 11 km đường trục chính nội đồng); Trải bây 4 km đường trục chính nội đồng.

Các tuyến đường trục xã và đường từ trung tâm xã đến đường thị xã rộng 5m-7m trở lên, được bê tông hóa, đảm bảo ô tô đi lại thuận tiện quanh năm. Đường trục thôn, đường liên thôn rộng 3,5m trở lên, được bê tông, đảm bảo ô tô đi lại thuận tiện quanh năm. Đường ngõ, xóm, rộng 2,5m -3,0m trở lên được bê tông hóa, sạch sẽ và không lầy lội vào mùa mưa. Đường trục chính nội đồng, rộng từ 3m trở lên được bê tông hóa và cứng hóa, đảm bảo vận chuyển hàng hóa thuận tiện quanh năm. Làm tốt công tác quản lý, lắp đặt hệ thống biển chỉ dẫn, chiếu sáng, trồng bổ sung cây xanh, đường hoa, giải tỏa vật cản, rác thải, không để lòng đường bị lấn chiếm, lề đường, vỉa hè bị che khuất tầm nhìn.

Hệ thống thủy lợi có cơ sở hạ tầng khá hoàn chỉnh, đồng bộ, liên kết với nhau, đảm bảo triển khai chủ động, phục vụ tốt nhu cầu tưới, tiêu cho sản xuất nông nghiệp, tiêu úng và dân sinh. Hàng năm, UBND thị xã cùng với xã thường xuyên thực hiện việc nâng cấp, tu bổ, sửa chữa, nạo vét và khơi thông dòng chảy.

Công tác phòng, chống thiên tai thực hiện hiệu quả. Xã có đủ bộ máy chỉ đạo, chỉ huy, thực hiện nhiệm vụ. Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn thường xuyên được kiện toàn và phân công nhiệm vụ cho các thành viên. Xã có lực lượng dân quân tự vệ làm nhiệm vụ, chuẩn bị đủ trang thiết bị, dụng cụ để đảmbảo thực hiện tốt công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tại chỗ theo phương châm 4 tại chỗ.

Trước năm 2011, khi chưa thực hiện Chương trình MTQG xây dựng NTM, lưới điện hạ áp nông thôn trên địa bàn xã xuống cấp, thường xuyên bị sự cố, bán kính cấp điện lớn, chất lượng điện năng không đảm bảo quy định và tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn. Từ năm 2015, hệ thống lưới điện của xã đã bàn giao cho ngành điện quản lý, vận hành, đảm bảo an toàn, đồng bộ theo yêu cầu kỹ thuật của ngành điện. Trong những năm qua, ngành điện đã không ngừng huy động mọi nguồn vốn đầu tư cải tạo hệ thống điện lưới điện trung thế, hạ thế trên địa bàn xã để đảm bảo thông số kỹ thuật của ngành điện, đảm bảo an toàn, đồng bộ và đảm bảo chất lượng điện năng đáp ứng được nhu cầu sản xuất, sinh hoạt của nhân dân trên địa bàn xã. Đồng thời, thường xuyên cải tạo, duy tu, bảo dưỡng, nâng cấp hệ thống điện, lắp đặt điện kế mới, thay thế các điện kế cũ không an toàn cho các hộ nhân dân sử dụng điện, đảm bảo cho 100% số hộ đều có điện sử dụng và sử dụng điện ổn định, an toàn.Trên địa bàn xã không có vi phạm hành lang lưới điện. Hiện nay xã có 19 trạm biến áp đạt chuẩn yêu cầu kỹ thuật của ngành điện. Số hộ sử dụng điện thường xuyên, an toàn của xã là 3576/3576 hộ, đạt 100%.

Xã có Nhà văn hóa được xây dựng với diện tích 400m2, đạt chuẩn về diện tích, quy mô, trang thiết bị theo quy định của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Để đáp ứng nhu cầu sinh hoạt chính trị, tổ chức các hoạt động văn hóa văn nghệ của toàn xã, xã đã quy hoạch Khu trung tâm Văn hóa - Thể thao xã. Trên địa bàn xã có 08 sân vận động cấp thôn, các điểm, sân luyện tập thể dục thể thao, trang bị những dụng cụ luyện tập cần thiết, đáp ứng nhu cầu luyện tập thể dục thể thao của nhân dân. Xã đang sử dụng nhà văn hóa và khu hoạt động thể thao của các thôn để tổ chức các hoạt động vui chơi, giải trí cho trẻ em và người cao tuổi, cơ bản đáp ứng nhu cầu. Để đáp ứng nhu cầu vui chơi, giải trí và thể thao cho trẻ em và người cao tuổi xã quy hoạch điểm vui chơi, giải trí và thể thao cho trẻ em và người cao tuổi. Xã có 8/8 thôn có nhà văn hoá với tổng diện tích 1.672m2 (tổng diện tích khuôn viên và khu thể thao là 13.500m2) trong đó xây mới được 03 nhà gồm: Nhà văn hóa thôn Bùi, thôn Dâu, Tiên Xá 1, nhà văn hóa các thôn đều đạt tiêu chí về diện tích, quy mô, cơ sở vật chất trang thiết bị cơ bản theo quy định, đáp ứng tốt nhu cầu của cộng đồng.  Xã có 01 di tích Quốc gia (Đình Cẩm Quan); 03 di tích cấp tỉnh (Đình Cẩm Sơn, Nghè Tiên Xá 1 và Đình - Chùa Tiên Xá 2).

Các chương trình phát triển kinh tế, thu hút đầu tư và đào tạo nghề đã góp phần quan trọng tạo thêm nhiều việc làm ổn định và thu nhập khá cho người lao động nông thôn, đồng thời góp phần làm chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cơ cấu lao động và tạo thêm nhiều nguồn lực để xây dựng NTM.  Tổng số lao động trong độ tuổi là 4957 người, trong đó lao trong độ tuổi có việc làm thường xuyên, có hộ khẩu thường trú ở xã và có thu nhập ổn định là  4780/4957 người, đạt tỷ lệ  96,3%.

Tác giả bài viết: Phạm Thị Ngọc Bích (đưa tin bài + ảnh)

Nguồn tin: Văn phòng điều phối NTM tỉnh

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

SỐ XÃ ĐẠT CHUẨN NTM

Xã đạt chuẩn NTM

SỐ XÃ ĐẠT CHUẨN NTM NÂNG CAO

Xã đạt chuẩn NTMNC

SỐ HUYỆN ĐẠT CHUẨN NTM

Huyện đạt chuẩn NTM

VIDEO - PHÓNG SỰ

HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG

BÁO CÁO TRỰC TUYẾN

CSDL
Hệ thống văn bản do tỉnh ban hành
Công báo tỉnh Hưng Yên
Thư điện tử công vụ
1 cua dien tu

BẢN ĐỒ HƯNG YÊN

Ban do hanh chinh Hung Yen

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang truy cậpĐang truy cập : 29


Hôm nayHôm nay : 3905

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 61210

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 4908185