02:47 Thứ năm, 21/01/2021

Trang chủ » Tin Tức » Tin tức nông thôn mới

Phát huy vai trò của thanh niên trong tham gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Hưng Yên

Thứ ba - 12/07/2016 09:41
Có thể khẳng định hiện nay, thanh niên là một lực lượng quan trọng góp phần đáng kể trong việc tạo ra của cải vật chất cho gia đình và xã hội; là lực lượng xung kích trong các phong trào thi đua xây dựng quê hương ngày càng văn minh giàu đẹp. Trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa hiện nay, đa số thanh niên có trình độ và tay nghề ngày càng cao, được trau dồi các kỹ năng nghề nghiệp, không ngừng phấn đấu vươn lên đáp ứng nhu cầu của quá trình đổi mới.
Thanh niên là những người có sức khỏe, dám nghĩ, dám làm, mạnh dạn tham gia các phong trào phát triển kinh tế - xã hội của địa phương để từ đó vươn lên thoát nghèo, làm giàu. Nhiều thanh niên đã tích cực tiếp thu, ứng dụng tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất, thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế, góp phần không nhỏ vào sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn.
Trong thời gian vừa qua, một chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước đã được các cấp các ngành thực hiện và đông đảo các tầng lớp nhân dân hưởng ứng đó là Chương trình xây dựng NTM. Xây dựng NTM là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội. Trong đó, vai trò của các đoàn thể là rất lớn, thanh niên với vai trò xung kích đi đầu trong các hoạt động, dám nghĩ, dám làm và dám chịu trách nhiệm. Xây dựng NTM vai trò của Đoàn TN hay Thanh niên nông thôn có ý nghĩa rất quan trọng trong tiến trình XD NTM:
Thứ nhất, đoàn viên là người xung kích đi đầu vận động thanh niên nông thôn tham gia học tập, nâng cao trình độ, tổ chức và xây dựng các phong trào thanh niên tại địa phương như: phong trào thanh niên lập nghiệp, thanh niên nông thôn trong công tác bảo vệ môi trường, thanh niên nông thôn trong công tác phong trào văn nghệ, văn hóa của địa phương.
Thứ hai, từng đoàn viên thật sự là người tuyên truyền viên trong quá trình xây dựng nông thôn mới, trước hết vận động gia đình, hàng xóm hiểu rõ được vai trò quan trọng trong tiến trình xây dựng nông thôn mới, mỗi gia đình có đoàn viên thanh niên đi đầu trong các hoạt động xây dựng NTM như: tích cực gia tăng phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập cho bản thân và hộ gia đình, tham gia trồng cây xanh bảo vệ môi trường,...
Thứ ba, thông qua các hoạt động tuyên truyền vận động tham gia xây dựng NTM, bằng các hoạt động cụ thể như: vận động nông dân hiến đất và góp ngày công để xây dựng cơ sở hạ tầng kinh tế - xã hội nông thôn mới; tham gia kiểm tra giám sát tình hình đầu tư cơ sở hạ tầng; tích cực tham gia phát triển sản xuất, phấn đầu nâng cao thu nhập 1,5 lần so với thu nhập bình quân chung ở khu vực nông thôn; vận động nông dân liên kết hình thành các tổ hợp tác, hợp tác xã để giúp đỡ, hỗ trợ nông dân đầu vào, đầu ra được thuận lợi; tích cực vận động nông dân áp dụng các kiến thức về khoa học kỹ thuật để sản xuất ra các sản phẩm an toàn; đẩy mạnh hỗ trợ phát triển các ngành nghề; hỗ trợ vay vốn tín dụng để phát triển sản xuất, xây dựng các công trình hầm biogas, nhà vệ sinh, …từ đó góp phần xây dựng thành công Chương trình MTQG xây dựng NTM tỉnh Hưng Yên.
Trong thời gian qua, công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức cho cán bộ đoàn viên thanh niên về chủ trương, chính sách pháp luật của Đảng, Nhà nước về chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM luôn được coi trọng; việc định hướng cho các cấp bộ đoàn trong tỉnh lựa chọn, đảm nhận những tiêu chí phù hợp với điều kiện của tổ chức đoàn và thực tế của từng địa phương, đơn vị, trong đó tập trung vào các tiêu chí: Tham gia xây dựng cơ sở hạ tầng, cảnh quan và bảo vệ môi trường nông thôn; hỗ trợ thanh niên tham gia phát triển kinh tế; xây dựng đời sống văn hóa ở nông thôn; xung kích giữ gìn an ninh, trật tự trên địa bàn nông thôn…
Đoàn viên, thanh niên tình nguyện vĩ cuộc sống cộng đồng
Đoàn viên, thanh niên tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng
Trong tiêu chí tham gia xây dựng cơ sở hạ tầng, cảnh quan và bảo vệ môi trường nông thôn, các cấp bộ đoàn đăng ký nhiều công trình phần việc cụ thể, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của của đoàn góp phần xây dựng hạ tầng nông thôn: Tham gia làm mới, tu sửa, phát quang đường giao thông nông thôn; làm mới, sửa chữa hệ thống kênh mương nội đồng, nhà văn hóa; vận động nhân dân hiến đất để xây dựng các công trình dân sinh. Các phong trào “Thắp sáng đường quê”, “Bê tông hóa đường giao thông nông thôn”; “Thanh niên tình nguyện phòng chống lụt, bão, úng”; tổ chức “Lễ phát động hưởng ứng Tuần lễ quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường” và các hoạt động xây dựng hệ thống cấp nước sạch cho người dân nông thôn được triển khai rộng khắp. Các huyện đoàn, thành đoàn đã thành lập các đội thanh niên tình nguyện xung kích xây dựng NTM chuyên đảm nhận các nhiệm vụ xây dựng cơ sở hạ tầng ở địa phương, góp phần hoàn thành các tiêu chí về cơ sở hạ tầng ở các đơn vị. Trong 05 năm (từ 2011 - 2015), các cấp bộ đoàn trong tỉnh đã đảm nhận 08 công trình thanh niên cấp tỉnh trị giá gần 02 tỷ đồng; đăng ký đảm nhận các công trình phần việc thanh niên; tu bổ, nâng cấp, sửa chữa trên 65,5 km đường giao thông nông thôn; đảm nhận 161 tuyến đường thanh niên tự quản; thành lập 116 đội thanh niên tình nguyện thu gom rác thải trên địa bàn dân cư… Các hoạt động tham gia bảo vệ môi trường như “Ngày chủ nhật xanh”, “Ngày thứ 7 tình nguyện”, “Ngày hoạt động vì môi trường quanh ta”, phát quang bụi rậm, vệ sinh đường làng, trồng cây xanh… thu hút đông đảo đoàn viên thanh niên tham gia, góp phần thay đổi diện mạo môi trường trên địa bàn tỉnh, đặc biệt là các xã xây dựng NTM. Trong 05 năm, đoàn thanh niên trong toàn tỉnh đã xây mới và tu sửa được 324 ngôi nhà cho các gia đinh chính sách, người nghèo, cựu TNXP có hoàn cảnh khó khăn; xây dựng mới, nâng cấp sửa chữa 632 điểm vui chơi giải trí cho thanh, thiếu nhi cấp thôn với tổng 18.935 ngày công; cải tạo và hoàn thành 23 ao bơi đi vào hoạt động, tổ chức dậy bơi cho thanh, thiếu nhi trong dịp hè.
Với tiêu chí tham gia phát triển kinh tế, giải quyết việc làm ở nông thôn, các cấp bộ đoàn đã tích cực tổ chức các hoạt động nhằm nâng cao nguồn nhân lực ở nông thôn gắn với các hoạt động: Tư vấn nghề nghiệp và giới thiệu việc làm; tập huấn bồi dưỡng bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng chính sách về nghề nghiệp việc làm, phiên giao dịch việc làm, ngày hội việc làm với các nội dung trọng tâm: Ứng dụng chuyển giao tiến bộ khoa học công nghệ vào sản xuất nông nghiệp, xây dựng các mô hình liên kết hợp tác phát triển kinh tế… góp phần quan trọng vào việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, từng bước nâng cao kiến thức nghề nông và phát huy vai trò xung kích, sáng tạo của thanh niên nông thôn trong việc tham gia phát triển kinh tế - xã hội. Trong 05 năm, các cấp bộ đoàn trong tỉnh đã tổ chức 85 lớp tập huấn chuyển giao tiến bộ KHKT, 47 hội thảo đầu bờ, 20 mô hình điểm về chuyển giao KHKT. Toàn tỉnh có 47 tổ hợp tác, CLB phát triển kinh tế thanh niên và 531 mô hình trang trại trẻ đem lại hiệu quả kinh tế. Bên cạnh đó, công tác tuyên truyền các chủ trương, chính sách về công tác giảm nghèo gắn với vận động đoàn viên thanh niên và người dân vươn lên thoát nghèo bền vững luôn được tuyên truyển, phổ biến tốt.
Bên cạnh việc tham gia phát triển kinh tế, thanh niên tỉnh Hưng Yên còn tích cực tham gia xây dựng đời sống văn hóa tinh thần ở nông thôn. Đoàn thanh niên các cấp luôn chủ động tham mưu với cấp ủy, phối hợp chặt chẽ với chính quyền tham gia Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, tham gia các hoạt động lễ hội lành mạnh, đặc biệt tham gia tu sửa, làm đẹp các công trình, di tích lịch sử, văn hóa của địa phương. Hàng năm, các cấp bộ đoàn tổ chức nhiều hoạt động đền ơn đáp nghĩa, uống nước nhớ nguồn nhằm nâng cao nhận thức, bồi đắp lý tưởng, lòng tự hào về truyền thống vẻ vang của dân tộc. Trong 05 năm, các cấp bộ đoàn tổ chức thăm hỏi, tặng quà, cấp phát thuốc miễn phí cho hàng ngàn gia đình thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sỹ, gia đình có hoàn cảnh khó khăn.
Phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện của thanh niên trong việc giữ gìn an ninh trật tự trên địa bàn nông thôn, hàng năm, các cấp bộ đoàn luôn tăng cường công tác tuyên truyền qua hệ thống phát thanh địa phương, qua các buổi sinh hoạt chi đoàn, củng cố, thành lập các đội thanh niên xung kích giữ gìn trật tự trị an, phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội. Đồng thời, các cấp bộ đoàn tập trung củng cố, đổi mới nội dung, phương thức hoạt động trong công tác phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội; phối hợp với lực lượng công an xã tổ chức tuần tra, sẵn sàng có mặt để giải quyết các tình huống gây mất an ninh chính trị, trật tự trị an, an toàn thôn xóm.
Các hoạt động của tuổi trẻ Hưng Yên tham gia xây dựng NTM trong 05 năm qua đã phát huy tính sáng tạo, tinh thần xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ trong việc tham gia phát triển nông nghiệp, nông thôn, xây dựng NTM; góp phần tạo sự chuyển biến tích cực trong đời sống của người dân trên địa bàn tỉnh, giúp các địa phương trong tỉnh sớm hoàn thành chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng NTM./.

Tác giả bài viết: Nguyễn Anh Tuấn (đăng tin+ảnh)

Nguồn tin: Văn phòng Điều phối Hưng Yên

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

SỐ XÃ ĐẠT CHUẨN NTM

Xã đạt chuẩn NTM

SỐ XÃ ĐẠT CHUẨN NTM NÂNG CAO

Xã đạt chuẩn NTMNC

SỐ HUYỆN ĐẠT CHUẨN NTM

Huyện đạt chuẩn NTM

VIDEO - PHÓNG SỰ

HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG

BÁO CÁO TRỰC TUYẾN

CSDL
Công báo tỉnh Hưng Yên
Hệ thống văn bản do tỉnh ban hành
Thư điện tử công vụ
1 cua dien tu

BẢN ĐỒ HƯNG YÊN

Ban do hanh chinh Hung Yen

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang truy cậpĐang truy cập : 4

Máy chủ tìm kiếm : 3

Khách viếng thăm : 1


Hôm nayHôm nay : 848

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 41719

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 2998367