23:30 Thứ ba, 16/08/2022

Trang chủ » Tin Tức » Tin tức nông thôn mới

Hưng Yên 10 năm xây dựng nông thôn mới

Thứ tư - 23/12/2020 09:56
Sau 10 năm triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới , đời sống vật chất, tinh thần của người dân nông thôn trên địa bàn tỉnh Hưng Yên ngày một nâng cao; cơ sở hạ tầng được đầu tư phát triển khang trang, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa bàn nông thôn.
 
 
Thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn; các quyết định của thủ tướng Chính phủ về chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng NTM giai đoạn 2016-2020; Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVII đã ban hành Nghị quyết số 02 ngày 10.5.2011 về Chương trình xây dựng NTM tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2011-2020, định hướng đến năm 2030 đã chỉ rõ mục tiêu, nhiệm vụ và các giải pháp xây dựng NTM. HĐND, UBND tỉnh đã căn cứ tình hình thực tế ban hành nhiều cơ chế, chính sách nhằm thực hiện có hiệu quả nghị quyết, góp phần tích cực vào phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Xác định xây dựng NTM là một trong những động lực quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn nông thôn, góp phần vào thành tựu chung của tỉnh, ngay khi bắt tay vào thực hiện, Ban Chỉ đạo Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM của tỉnh đã chỉ đạo các sở, ngành, tổ chức chính trị - xã hội và các địa phương trên địa bàn tỉnh cụ thể hóa phong trào bằng những chương trình, kế hoạch, việc làm phù hợp với điều kiện thực tế của từng đơn vị, địa phương... Các cấp ủy, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức hội, đoàn thể đã tổ chức cụ thể hóa thực hiện nghị quyết, xây dựng kế hoạch phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương, đơn vị. 

Giai đoạn 2011-2015, tỉnh Hưng Yên đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo thực hiện, cụ thể hóa việc triển khai Chương trình xây dựng nông thôn mới; đồng thời ban hành những cơ chế đặc thù để tạo điều kiện cho việc tổ chức triển khai thực hiện thuận lợi nhất; chọn 20 xã chỉ đạo điểm để rút kinh nghiệm, có cơ chế hỗ trợ xi măng làm đường giao thông nông thôn. Giai đoạn 2016-2020, tỉnh đã ban hành các cơ chế, chính sách mới tạo sự đột phá như: Hỗ trợ các thôn, xã khó khăn xây dựng nhà văn hóa, trường học, đường giao thông, tập trung cải tạo cảnh quan môi trường, thay đổi cách đánh giá thẩm định xã đạt chuẩn nông thôn mới… Các chính sách mới đã tạo sự chủ động cho các địa phương trong quá trình triển khai thực hiện các mục tiêu của Chương trình. Bộ máy giúp việc cho Ban Chỉ đạo các cấp được tập trung kiện toàn, 100% các huyện, thị xã, thành phố thành lập Văn phòng điều phối nông thôn mới, công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, kỹ năng cho đội ngũ cán bộ nông thôn mới các cấp được chú trọng. Với sự quyết  tâm, chung sức, đồng lòng của Đảng bộ, chính quyền các cấp, mặt trận, đoàn thể, doanh nghiệp và người dân trong tỉnh đã tạo nên sức mạnh thúc đẩy phong trào thi đua xây dựng NTM của tỉnh đạt được những kết quả đáng tự hào. 

Từ năm 2011 đến 2020, toàn tỉnh huy động xây dựng NTM được trên 143 nghìn tỷ đồng. Trong đó, huy động từ cộng đồng dân cư chiếm trên 34%. Đến nay, toàn tỉnh có 145/145 xã đã được công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới. Huyện Mỹ Hào (nay là thị xã Mỹ Hào) đã được công nhận huyện đạt chuẩn NTM năm 2017; huyện Văn Giang, huyện Văn Lâm và thành phố Hưng Yên được công nhận hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM năm 2018. 6 huyện còn lại đều đã được công nhận là huyện NTM vào các năm 2019. Là địa phương có điểm xuất phát thấp nhất, 2 huyện Tiên Lữ và Phù Cừ đều đã hoàn thành chương trình mục tiêu QG về XDNTM. Đến tháng 6.2020, huyện Tiên Lữ đã hoàn thành 9/9 tiêu chí huyện NTM. Từ năm 2011 đến hết năm 2019, toàn huyện huy động được hơn 3,8 nghìn tỷ đồng cho xây dựng NTM, trong đó tập trung đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, làm đường giao thông, nâng cấp hệ thống điện, phát triển sản xuất... 

Phong trào xây dựng NTM như một luồng sinh khí mới, tạo ra những bước nhảy vọt, vững chắc trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội. Kết cấu hạ tầng nông thôn được đầu tư đồng bộ, tiến bộ khoa học - kỹ thuật được áp dụng mạnh mẽ vào sản xuất, cơ cấu kinh tế các xã chuyển dịch theo hướng nâng cao chất lượng, bền vững… đã góp phần cải thiện và nâng cao thu nhập, đời sống vật chất, tinh thần của người dân, tỷ lệ hộ nghèo giảm qua từng năm.  Hưng Yên được đánh giá là một trong những tỉnh có tốc độ tăng trưởng kinh tế tương đối nhanh và cao. Nền kinh tế Hưng Yên đang đổi thay từng ngày; quy mô giá trị sản xuất theo giá so sánh đạt trên 260 nghìn tỷ đồng, tăng 1,62 lần so với năm 2015. Thu nhập bình quânđầu người đạt trên 73 triệu đồng. Tỷ lệ đô thị hóa đạt 37,6%. Tỷ lệ hộ nghèo 1,9%. Giá trị thu nhập bình quân trên 1ha đất canh tác đạt 192 triệu đồng/năm, tăng 1,28 lần so với năm 2015. Các lĩnh vực thương mại, dịch vụ, tiểu thủ công nghiệp cũng đang phát triển mạnh... 

Sau 10 năm triển khai thực hiện xây dựng NTM trên địa bàn tỉnh, nông thôn của tỉnh đã có nhiều chuyển biến mạnh mẽ cả về chất lượng và số lượng.... Theo kết quả lấy ý kiến sự hài lòng của người dân của các xã đăng ký đạt chuẩn NTM, tỷ lệ hài lòng của người dân đều đạt trên 80% trở lên, có những địa phương đạt trên 95%. Người dân nhận thức rõ hơn về vai trò, trách nhiệm của mình; không còn tâm lý trông chờ, ỷ lại vào sự hỗ trợ của Nhà nước. Kinh tế nông nghiệp luôn duy trì sự tăng trưởng ổn định, xuất khẩu nông nghiệp tăng, dịch vụ nông thôn phát triển nhanh, đa dạng... Đời sống văn hóa, tinh thần của người dân tiếp tục được nâng cao, nhiều giá trị văn hóa được bảo đảm. Phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, các lễ hội truyền thống… được bảo tồn, duy trì và phát triển. Công tác bảo đảm an ninh trật tự được giữ vững. Môi trường nông thôn có nhiều chuyển biến đáng kể, nhất là vấn đề xử lý rác thải khu dân cư và cải tạo cảnh quan môi trường; tạo nên những miền quê đáng sống với cảnh quan môi trường xanh - sạch - đẹp.

Phát huy những kết quả đạt được trong xây dựng NTM thời gian qua, những năm tiếp theo, tỉnh đặt mục tiêu phấn đấu cụ thể cho Giai đoạn 2026 - 2030, phấn đấu có 50% số xã được công nhận đạt chuẩn NTM nâng cao theo tiêu chí mới; 30% số xã được công nhận xã NTM kiểu mẫu.

Để đạt được mục tiêu trên, tỉnh tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền về xây dựng NTM; phổ biến những kinh nghiệm hay, những cách làm tốt trong phong trào xây dựng NTM; tăng cường vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, các cấp chính quyền địa phương; xây dựng kế hoạch cụ thể để hoàn thiện các tiêu chí NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu; rà soát, ban hành các cơ chế, chính sách như khuyến khích và thu hút doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn, tiếp tục đẩy mạnh công tác xử lý đất dôi dư nhằm khai thác tối đa các nguồn lực cho xây dựng NTM... Đẩy mạnh chuyển đổi đất trồng lúa kém hiệu quả sang trồng các loại cây ăn quả, cây có giá trị kinh tế cao hơn; ứng dụng rộng rãi khoa học công nghệ, các quy trình công nghệ mới, kỹ thuật tiên tiến; đưa các giống cây trồng, vật nuôi có năng suất, giá trị kinh tế cao vào sản xuất

Tác giả bài viết: Nguyễn Anh Tuấn (đưa tin bài + ảnh)

Nguồn tin: Văn phòng điều phối NTM tỉnh

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

SỐ XÃ ĐẠT CHUẨN NTM

Xã đạt chuẩn NTM

SỐ XÃ ĐẠT CHUẨN NTM NÂNG CAO

Xã đạt chuẩn NTMNC

SỐ HUYỆN ĐẠT CHUẨN NTM

Huyện đạt chuẩn NTM

VIDEO - PHÓNG SỰ

HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG

BÁO CÁO TRỰC TUYẾN

CSDL
Công báo tỉnh Hưng Yên
Hệ thống văn bản do tỉnh ban hành
Thư điện tử công vụ
1 cua dien tu

BẢN ĐỒ HƯNG YÊN

Ban do hanh chinh Hung Yen

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang truy cậpĐang truy cập : 16


Hôm nayHôm nay : 3977

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 61282

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 4908257